Adennydd

Cymru

yn Llyn Llandegfedd

Mae mynediad i Lyn Llandegfedd am ddim

Gan Dŵr Cymru

21 Jul

Adennydd Cymru, Haf

Ymunwch â ni am y profiad eithaf o hebogyddiaeth wrth i Wings Of Wales ymweld â Llyn Llandegfedd gydag ambell i westai arbennig iawn gan ynghyd â’r ffotagraffydd cadwraeth a’r adaryddwr Lewis Phillips.

Cewch ddysgu o ble mae’r gwahanol rywogaethau’n dod, eu statws cadwraeth a’u deiet.

Nid oes angen bwcio, dim ond galw draw! Gofynnwn yn garedig i chi beidio â dod â chŵn i ardal y digwyddiad.

Mae Wings Of Wales hefyd yn ymweld â Llandegfedd yn ddiweddarach yn y flwyddyn, ar dydd Sadwrn 23 Medi.

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU