Llyn Llandegfedd

Anturiaethau Dŵr

• DARLLEN MWY •

Llyn Llandegfedd

Anturiaethau ar Dur Sich

• DARLLEN MWY •

Llyn Llandegfedd

Cerdded

• DARLLEN MWY •

Llyn Llandegfedd

Caffi Glan y Llyn

• DARLLEN MWY •
Gan Dŵr Cymru

Hysbysiad

Mae Llyn Llandegfedd wrthi’n gwella ei lwybrau ac yn cyflawni gwaith diogelwch coed er budd ymwelwyr. Er ein bod ni’n gwneud ein gorau i gyflawni’r gwaith heb darfu’n ormodol ar gerddwyr, bydd angen cau a gwyro llwybrau ar adegau. Mae’r llwybr rhwng Coed Sluvad a Choedwig Pettingale a Cwmbwrwch ar gau ar hyn o bryd.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra, ond gofynnwn yn garedig i gerddwyr ddilyn yr arwyddion a chadw draw wrth y gwaith er eu diogelwch eu hunain.

Croeso


Yng nghefndir prydferth Dyffryn Wysg ar y ffin rhwng Sir Fynwy a Thorfaen, mae Llyn Llandegfedd yn hyb ar gyfer iechyd, lles a hamdden gwta ugain milltir o Gaerdydd.

Mae Caffi Glan y Llyn yn y ganolfan ymwelwyr yn cynnig golygfeydd panoramig godidog dros y dŵr, ac mae ein Canolfan Chwaraeon Dŵr pwrpasol modern yn cynnig chwaraeon rhwyfo a hwylio i bobl o bob oedran a gallu ynghyd â sesiynau nofio dŵr agored. Mae pob math o weithgareddau a digwyddiadau tir sych ar gael hefyd.

Mae Llyn Llandegfedd yn lle gwych i bysgota, mynd am dro, cael picnic a gwylio bywyd gwyllt hefyd.

Dewiswch eich Antur Dŵr Cymru heddiw…

Lleoliad

Rhan hyfryd a phrydferth o dde Cymru ger Pont-y-pŵl. Rydyn ni gwta 20 milltir o Gaerdydd a llai na 10 milltir o Gasnewydd. Gyda chronfa fawr 434 erw, mae’r ffin rhwng sioedd Mynwy a Thor-faen yn rhedeg trwy ganol y dŵr. Rydyn ni’n hawdd ein cyrraedd mewn car ac mae digonedd o le i barcio ar y safle. Nodwch NP4 0TA ar eich system llywio â lloeren ac ar ôl cyrraedd Heol Sluvad anwybyddwch y cyfarwyddiadau i droi i’r dde i’r lôn gul. Dilynwch y ffordd yn syth ymlaen am 3/4 milltir. Cewch eich syfrdanu gan yr olygfa pan welwch chi ni am y tro cyntaf wrth fynd i lawr i’r dyffryn.

• AM FANYLION •

Y Ganolfan Ymwelwyr

Lle gwych i ddechrau’ch ymweliad. Ar ôl parcio yn y maes parcio uchaf, dilynwch y llwybr i lawr ac fe welwch chi ni ar lan y llyn. Dyma’r lle delfrydol i chi fwynhau’r golygfeydd dros baned neu damaid o fwyd. Mae ein Caffi Glan Llyn yn cynnig bwydlen dymhorol ag opsiynau poeth ac oer, o fyrbrydau ysgafn i brydau poeth. Ar y llawr isaf mae ein Caffi Coffi Cyflym newydd sy’n croeaswu cŵn. Rydyn ni’n dwlu ar gŵn ac mae croeso iddyn nhw ymuno â chi yma am baned a gorffwys eu pawennau ar ôl bod am dro. Rydyn ni’n cynnig powlenni o ddŵr, danteithion bach i’r cŵn da ac gallwch hyd yn oed brynu hufen iâ i’ch cŵn yma. Perff-wff!

• AM FANYLION •

Anturiaethau ar y Dŵr

Lleolir ein Canolfan Chwaraeon Dŵr bwrpasol ychydig ymhellach ar hyd y llwybr heibio i’r Ganolfan Ymwelwyr. Dilynwch y llwybr o amgylch y llyn ac fe welwch chi’r adeilad. Mae gennym yr offer gorau i’w llogi ac mae gennym dîm cyfeillgar o hyfforddwyr cymwys. Gyda dŵr glân a dwfn, ac heb unrhyw lanw, ein llyn yw’r lle perffaith i hwylio, caiacio, canwio a physgota. Mwynhewch y golygfeydd o Rwyf-fwrdd (SUP) neu Bedalfwrdd. Mae ein fflyd newydd sbon o Bedalfyrddau’n cyfuno hwyl SUP â’r cysur o fod â bariau llaw. Cynheir sesiynau nofio dŵr agored ar ddiwrnodau penodol trwy gydol y flwyddyn hefyd.

• AM FANYLION •

Mae Dŵr Cymru Welsh Water yn cadw’r hawl i gau safle Llyn Llandegfedd yn llwyr neu’n rhannol, cyfyngu ar fynediad at y dŵr neu ganslo gweithgaredd unrhyw bryd os yw’n credu bod yna amodau anaddas neu risgiau na ellir eu rheoli.

Mae diogelwch o’r pwys mwyaf yn ein holl weithgareddau Ond mae chwaraeon dŵr a gweithgareddau antur yn beryglus o ran eu natur, ac mae yna risgiau.

Rhaid i gwsmeriaid gydymffurfio â’r holl reoliadau diogelwch ac â chyfarwyddiadau tîm Llyn Llandegfedd bob amser.

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU