Dŵr Cymru

Anturiaethau

Llyn Llandegfedd

Frecwast Hwyr gyda

Siôn Corn

18 & 19 Rhagfyr

• DARLLEN MWY •

Mae mynediad am ddimi Lyn Llandegfedd

Gan Dŵr Cymru

Croeso i Lyn Llandegfedd


Croeso i Ganolfan Ymwelwyr a Chwaraeon Dŵr Llyn Llandegfedd yn Sir Fynwy, cwta 20 milltir o Gaerdydd.

Mewn tirwedd bryniog prydferth ger Dyffryn Wysg. Mae ein Canolfan Ymwelwyr yn cynnig golygfeydd panoramig hyfryd dros y dŵr o Gaffi Glan y Llyn. Mae croeso cynnes i gŵn yma. Mae croeso i gŵn yn ein siop goffi ar lawr isaf y Ganolfan Ymwelwyr ac ar falconi’r caffi lan llofft.

Ychydig bach ymhellach ar hyd y llwybr o’n Canolfan Ymwelwyr, mae ein Canolfan Chwaraeon Dŵr bwrpasol hollol fodern. Yma rydyn ni’n cynnig chwaraeon rhwyfo a hwylio i bobl o bob oedran a gallu a Nofio Dŵr Agored mewn sesiynau pwrpasol. Gydag amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau ar y tir, mae hi’n lle gwych i bysgota, mynd am dro, cael picnic a gwylio’r bywyd gwyllt hefyd.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn gyda mynediad am ddim, dewiswch eich Antur Dŵr Cymru heddiw.

Lleoliad

Rhan hyfryd a phrydferth o dde Cymru ger Pont-y-pŵl. Rydyn ni gwta 20 milltir o Gaerdydd a llai na 10 milltir o Gasnewydd. Gyda chronfa fawr 434 erw, mae’r ffin rhwng sioedd Mynwy a Thor-faen yn rhedeg trwy ganol y dŵr. Rydyn ni’n hawdd ein cyrraedd mewn car ac mae digonedd o le i barcio ar y safle. Nodwch NP4 0TA ar eich system llywio â lloeren ac ar ôl cyrraedd Heol Sluvad anwybyddwch y cyfarwyddiadau i droi i’r dde i’r lôn gul. Dilynwch y ffordd yn syth ymlaen am 3/4 milltir. Cewch eich syfrdanu gan yr olygfa pan welwch chi ni am y tro cyntaf wrth fynd i lawr i’r dyffryn.

• AM FANYLION •

Y Ganolfan Ymwelwyr

Lle gwych i ddechrau’ch ymweliad. Ar ôl parcio yn y maes parcio uchaf, dilynwch y llwybr i lawr ac fe welwch chi ni ar lan y llyn. Dyma’r lle delfrydol i chi fwynhau’r golygfeydd dros baned neu damaid o fwyd. Mae ein Caffi Glan Llyn yn cynnig bwydlen dymhorol ag opsiynau poeth ac oer, o fyrbrydau ysgafn i brydau poeth. Ar y llawr isaf mae ein Caffi Coffi Cyflym newydd sy’n croeaswu cŵn. Rydyn ni’n dwlu ar gŵn ac mae croeso iddyn nhw ymuno â chi yma am baned a gorffwys eu pawennau ar ôl bod am dro. Rydyn ni’n cynnig powlenni o ddŵr, danteithion bach i’r cŵn da ac gallwch hyd yn oed brynu hufen iâ i’ch cŵn yma. Perff-wff!

• AM FANYLION •

Anturiaethau ar y Dŵr

Lleolir ein Canolfan Chwaraeon Dŵr bwrpasol ychydig ymhellach ar hyd y llwybr heibio i’r Ganolfan Ymwelwyr. Dilynwch y llwybr o amgylch y llyn ac fe welwch chi’r adeilad. Mae gennym yr offer gorau i’w llogi ac mae gennym dîm cyfeillgar o hyfforddwyr cymwys. Gyda dŵr glân a dwfn, ac heb unrhyw lanw, ein llyn yw’r lle perffaith i hwylio, caiacio, canwio a physgota. Mwynhewch y golygfeydd o Rwyf-fwrdd (SUP) neu Bedalfwrdd. Mae ein fflyd newydd sbon o Bedalfyrddau’n cyfuno hwyl SUP â’r cysur o fod â bariau llaw. Cynheir sesiynau nofio dŵr agored ar ddiwrnodau penodol trwy gydol y flwyddyn hefyd.

• AM FANYLION •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU