Cynllunio Eich

Antur

yn Llyn Llandegfedd

Gan Dŵr Cymru

Dewiswch eich Antur


Dyma’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gynllunio eich Antur Dŵr Cymru yn Llyn Llandegfedd..

O sut i ddod o hyd i ni yn Sir Fynwy, rhestr o gyfleusterau, sut i bwcio pysgota, gweithgareddau ar dir sych ac ar y dŵr, partïon, arlwyaeth, llogi ystafelloedd ac achlysuron busnes. Rydyn ni am i chi fanteisio i’r eithaf ar eich ymweliad â de Cymru ac mae gennym ambell i awgrym am lefydd i aros a beth i’w weld ac i’w wneud.

Croeso i Gŵn

Rydyn ni’n croesawu cŵn yn y Coffi Caffi Cyflym ac ar falconi’r coffi ar y llawr cyntaf. Rydyn ni’n dwlu ar gŵn yma, ond cofiwch eu cadw ar dennyn er mwyn helpu i amddiffyn anifeiliaid y ffermydd cyfagos a’r adar sy’n nythu ar y ddaear. Cofiwch godi baw eich cŵn am ei fod yn cynnwys afiechydon sy’n gallu gwneud anifeiliaid a phobl yn sâl ac mae’n gallu llygru’r cyflenwad dŵr.

Dylid nodi na chaniateir cŵn yn y dŵr nac ar unrhyw fad neu fwrdd ar y dŵr.

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU