Anturiaethau ar Dir Sych

Gweithgareddau Hwyliog

yn Llyn Llandegfedd

Gan Dŵr Cymru

Anturiaethau Tir Sych yn Llyn Llandegfedd


Er ein bod ni’n adnabyddus am chwaraeon dŵr a physgota yn Llyn Llandegfedd, mae gennym ddigonedd o weithgareddau i’w mwynhau ar dir sych yn ystod eich ymweliad hefyd.

Rydyn ni’n cynnig Saethu Clai â Laseri, ac ychwanegwyd cwrs Golff Antur bach y tu ôl i’r Ganolfan Ymwelwyr yn ddiweddar. Nid oes angen bwcio ymlaen llaw – gallwch brynu tocynnau o’r Caffi Coffi Cyflym ar y diwrnod. Mae’r anturiaethau newydd ar gyfer haf 2021 yn cynnwys Saethyddiaeth a Thaflu Bwyeill!

Bydd yr holl weithgareddau yng ngofal hyfforddwyr cymwys mewn ardal ddiogel bwrpasol. Gweithgareddau bendigedig i’w gwneud gyda ffrindiau, ar ddiwrnod allan gyda’r teulu, ar ddiwrnod magu tîm corfforaethol, am barti pen-blwydd neu hyd yn oed dêt cyntaf!

Dewiswch eich Antur ar Dir Sych


Saethu Clai â Laseri

Heriwch eich ffrindiau a’ch teulu i roi cynnig ar ein gynnau laser hollol fodern â phaladrau is-goch anweledig. Byddwch chi’n saethu’r un pryd ag eraill ac ochr yn ochr â’ch gilydd, felly’r sgorfwrdd electronig fydd yn dweud pwy sydd â’r llygad orau! Y cyfuniad perffaith o hwyl gyfeillgar ag ychydig bach o gystadlu.

• BWCIWCH NAWR •

Golff Bach

Rydyn ni’n enwog am ein chwaraeon dŵr, ond mae digonedd i’w wneud ar y lan hefyd, felly os yw golff bach yn mynd â’ch bryd, dewch i roi cynnig ar ein profiad Golff Antur Bach. £3 i oedolion £2 i blant. Gallwch drefnu sesiwn yn ein Caffi Coffi Cyflym ar lawr isaf y Ganolfan Ymwelwyr. Golff-didog!

Taflu Bwyeill

Dyma’ch cyfle chi i fod yn Ryfelwr Dŵr Cymru! Deffrwch y Celt sydd ynoch chi er mwyn dysgu sgiliau a thechnegau hynafol taflu bwyeill. Ffordd gyffrous o ymarfer corff, bydd y sesiwn yn cynnig cyflwyniad i hanfodion technegau taflu bwyeill.

• BWCIWCH NAWR •

Saethyddiaeth

Mae crefft draddodiadol saethyddiaeth yn ffordd wych o fwynhau hwyl i’r teulu. Mae’n berffaith i bob math o achlysuron fel digwyddiadau magu tîm corfforaethol, partïon pen-blwydd a dathliadau preifat. Cadwch lygad yn y fan yma am fanylion dros y misoedd nesaf.

• BWCIWCH NAWR •

Y Caffi Glan Llyn a’r Caffi Coffi Cyflym


Lleoliad prydferth ar stepen y drws. Mae’r Caffi’n fwy o fwyty moethus gyda’i bwydlen fendigedig! Ac mae’n cynnig golygfa sydd heb ei hail.

Google Review

Dewch yn gynnar i fwynhau brecwast poeth i’w gofio yn ein Caffi Glan Llyn cyn cychwyn eich gweithgaredd.

Neu galwch draw am ginio hamddenol wedyn. Os ydych chi ar dân i fwynhau’r awyr iach, gallwch godi diod a byrbryd o’n Caffi Coffi Cyflym ar y llawr isaf.

• AM FANYLION •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU