Anturiaethau ar Dir Sych

Gweithgareddau Hwyliog

yn Llyn Llandegfedd

Gan Dŵr Cymru

Hysbysiad

Mae gweithgareddau tir sych ar gael ar gais yn unig yn y gaeaf. Ffoniwch 0330 0413 381 am fanylion a bwcio.

Mae’r ganolfan ymwelwyr a’r caffi ar agor. Er bod rhai o’r llwybrau ar gau dros y gaeaf er mwyn amddiffyn adar y llyn, mae’r llwybrau canlynol ar agor o hyd : Llwybr Coed-y-paen a Llwybr y Penhwyad.

Anturiaethau Tir Sych yn Llyn Llandegfedd


Er ein bod ni’n adnabyddus am chwaraeon dŵr a physgota yn Llyn Llandegfedd, mae gennym ddigonedd o weithgareddau i’w mwynhau ar dir sych yn ystod eich ymweliad hefyd.

Bydd yr holl weithgareddau yng ngofal hyfforddwyr cymwys mewn ardal ddiogel bwrpasol. Gweithgareddau bendigedig i’w gwneud gyda ffrindiau, ar ddiwrnod allan gyda’r teulu, ar ddiwrnod magu tîm corfforaethol, am barti pen-blwydd neu hyd yn oed dêt cyntaf!

Dewiswch eich Antur ar Dir Sych


Saethu Clai â Laseri

Heriwch eich ffrindiau a’ch teulu i roi cynnig ar ein gynnau laser hollol fodern â phaladrau is-goch anweledig.

• BWCIWCH NAWR •

Taflu Bwyeill

Dyma’ch cyfle chi i fod yn Ryfelwr Dŵr Cymru! Deffrwch y Celt sydd ynoch chi er mwyn dysgu sgiliau a thechnegau hynafol taflu bwyeill.

• BWCIWCH NAWR •

Saethyddiaeth

Mae crefft draddodiadol saethyddiaeth yn ffordd wych o fwynhau hwyl i’r teulu. Mae’n berffaith i bob math o achlysuron fel digwyddiadau magu tîm corfforaethol, partïon pen-blwydd a dathliadau preifat. Cadwch lygad yn y fan yma am fanylion dros y misoedd nesaf.

• BWCIWCH NAWR •

Partïon Pen-blwydd

Mae Pen-blwyddi yn Llandgfedd yn chwa o awyr iach. Rydyn ni’n darparu ar gyfer partïon plant o bob oedran a’n nod bob tro yw cymryd baich y gwaith trefnu oddi ar eich ysgwyddau.

• BWCIWCH NAWR •

Y Caffi Glan Llyn a’r Caffi Coffi Cyflym


Lleoliad prydferth ar stepen y drws. Mae’r Caffi’n fwy o fwyty moethus gyda’i bwydlen fendigedig! Ac mae’n cynnig golygfa sydd heb ei hail.

Google Review

Dewch yn gynnar i fwynhau brecwast poeth i’w gofio yn ein Caffi Glan Llyn cyn cychwyn eich gweithgaredd.

Neu galwch draw am ginio hamddenol wedyn. Os ydych chi ar dân i fwynhau’r awyr iach, gallwch godi diod a byrbryd o’n Caffi Coffi Cyflym ar y llawr isaf.

• AM FANYLION •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU