Crwydro Cymru

Cerdded

yn Llyn Llandegfedd

Gan Dŵr Cymru

Hysbysiad

Mae Llyn Llandegfedd wrthi’n gwella ei lwybrau ac yn cyflawni gwaith diogelwch coed er budd ymwelwyr. Er ein bod ni’n gwneud ein gorau i gyflawni’r gwaith heb darfu’n ormodol ar gerddwyr, bydd angen cau a gwyro llwybrau ar adegau. Mae’r llwybr rhwng Coed Sluvad a Choedwig Pettingale a Cwmbwrwch ar gau ar hyn o bryd.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra, ond gofynnwn yn garedig i gerddwyr ddilyn yr arwyddion a chadw draw wrth y gwaith er eu diogelwch eu hunain.

Llwybrau Cerdded Llyn Llandegfedd


Lle hyfryd, golygfeydd a theithiau cerdded bendigedig. Dim ond 5-10 munud o Bont-y-pŵl mewn car. Roedd y staff yn gyfeillgar…Lle braf i fynd am dro a chael awyr iach wrth ddilyn y gwahanol lwybrau.

Google Review

Closiwch at fyd natur trwy archwilio un o’n llwybrau cerdded a’n teithiau wedi eu marcio, sy’n ddelfrydol i blant chwarae, dringo ac anturio.

Dewiswch eich llwybr eich hun, a dro bach hamddenol trwy’r caeau i heic 6 milltir ymestynnol o amgylch y llyn a’r ardal gyfagos. Eleni rydyn ni wedi agor llwybrau newydd gan eu gwneud yn fwy hygyrch, pleserus a hardd. Mae’r safle’n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) diolch i’n pwysigrwydd i adar y dŵr sy’n treulio’r gaeaf yma.

I amddiffyn yr adar sy’n treulio’r gaeaf yma, mae Llwybr Glan y Llyn a’r Llwybr i’r Gogledd a Nôl ar gau rhwng <sup>1</sup> Hydref ac <sup>1</sup> Mawrth bob blwyddyn.

Mae Llwybr Coed y Pen a Llwybr y Penhwyad ar agor trwy gydol y flwyddyn. Beth am archebu picnic o’n caffi ymlaen llaw i’w fwynhau ar hyd y ffordd?

Dylai ymwelwyr wisgo esgidiau addas pan fyddant yn cerdded ar ein llwybrau.

Sgroliwch i lawr i weld ein llwybrau cerdded.

Dewiswch eich Llwybr Cerdded


Mynd â’r Ci am Dro


Rydyn ni’n croesawu cŵn a byddan nhw’n mwynhau crwydro llawn cymaint â chi. Ond er mwyn yr ymwelwyr eraill, yr adar sy’n nythu a’r da byw, cofiwch eu cadw ar dennyn byr ac allan o’r dŵr.

Codwch unrhyw faw ci a chael gwared arno mewn ffordd gyfrifol. Mae’r llyn yn ffynhonnell gwerthfawr o ddŵr ac mae angen eich cymorth chi arnom i gadw llygredd draw. Peidiwch â gadael dim ond olion pawennau a diolch!

Uchafbwyntiau Eraill


Pysgota

Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) ym mryniau prydferth de Cymru. Mae’r Llyn yn cael ei stocio ar gyfer pysgotwyr a gellir pysgota o’r lan neu o gwch am frithyll seithliw a brithyll brown.

• AM FANYLION •

Anturiaethau ar Dir Sych

Mae gennym ddigonedd o weithgareddau i chi eu mwynhau ar dir sych yn ystod eich ymweliad. Rydyn ni’n cynnig Saethyddiaeth, Saethu Clai â Laser ac ychwanegwyd cwrs golff bach y tu ôl i’r Ganolfan Ymwelwyr yn ddiweddar hefyd.

• AM FANYLION •

Caffi Glan y Llyn

Dyluniwyd ein Canolfan Ymwelwyr gan benseiri arobryn, ac mae’n cynnig caffi braf a balconi sy’n cynnig golygfeydd panoramig dros y llyn a’r gweithgareddau ar y dŵr. Heb os, dyma un o olygfeydd gorau Cymru i’w mwynhau dros baned.

• AM FANYLION •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU