Crwydro Cymru

Cerdded

yn Llyn Llandegfedd

Gan Dŵr Cymru

Llwybrau Cerdded Llyn Llandegfedd


Lle hyfryd, golygfeydd a theithiau cerdded bendigedig. Dim ond 5-10 munud o Bont-y-pŵl mewn car. Roedd y staff yn gyfeillgar…Lle braf i fynd am dro a chael awyr iach wrth ddilyn y gwahanol lwybrau.

Google Review

Closiwch at fyd natur trwy archwilio un o’n llwybrau cerdded a’n teithiau wedi eu marcio, sy’n ddelfrydol i blant chwarae, dringo ac anturio.

Dewiswch eich llwybr eich hun, a dro bach hamddenol trwy’r caeau i heic 6 milltir ymestynnol o amgylch y llyn a’r ardal gyfagos. Eleni rydyn ni wedi agor llwybrau newydd gan eu gwneud yn fwy hygyrch, pleserus a hardd. Mae’r safle’n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) diolch i’n pwysigrwydd i adar y dŵr sy’n treulio’r gaeaf yma. I amddiffyn yr adar sy’n treulio’r gaeaf yma, mae Llwybr Glan y Llyn a’r Llwybr i’r Gogledd a Nôl ar gau rhwng 1 Hydref ac 1 Mawrth bob blwyddyn.

Mae Llwybr Coed y Pen a Llwybr y Penhwyad ar agor trwy gydol y flwyddyn. Beth am archebu picnic o’n caffi ymlaen llaw i’w fwynhau ar hyd y ffordd?

Sgroliwch i lawr i weld ein llwybrau cerdded.

Dewiswch eich Llwybr Cerdded


Mynd â’r Ci am Dro


Rydyn ni’n croesawu cŵn a byddan nhw’n mwynhau crwydro llawn cymaint â chi. Ond er mwyn yr ymwelwyr eraill, yr adar sy’n nythu a’r da byw, cofiwch eu cadw ar dennyn byr ac allan o’r dŵr.

Codwch unrhyw faw ci a chael gwared arno mewn ffordd gyfrifol. Mae’r llyn yn ffynhonnell gwerthfawr o ddŵr ac mae angen eich cymorth chi arnom i gadw llygredd draw. Peidiwch â gadael dim ond olion pawennau a diolch!

Uchafbwyntiau Eraill


Pysgota

Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) ym mryniau prydferth de Cymru. Mae’r Llyn yn cael ei stocio ar gyfer pysgotwyr a gellir pysgota o’r lan neu o gwch am frithyll seithliw a brithyll brown.

• AM FANYLION •

Anturiaethau ar Dir Sych

Mae gennym ddigonedd o weithgareddau i chi eu mwynhau ar dir sych yn ystod eich ymweliad. Rydyn ni’n cynnig Saethyddiaeth, Saethu Clai â Laser ac ychwanegwyd cwrs golff bach y tu ôl i’r Ganolfan Ymwelwyr yn ddiweddar hefyd.

• AM FANYLION •

Caffi Glan y Llyn

Dyluniwyd ein Canolfan Ymwelwyr gan benseiri arobryn, ac mae’n cynnig caffi braf a balconi sy’n cynnig golygfeydd panoramig dros y llyn a’r gweithgareddau ar y dŵr. Heb os, dyma un o olygfeydd gorau Cymru i’w mwynhau dros baned.

• AM FANYLION •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU