Y Wasg a’r Cyfryngau

Cysylltu â Ni

yn Llandegfedd

Gan Dŵr Cymru

Llandegfedd i’r Wasg a’r Cyfryngau


Os ydych chi’n newyddiadurwr/cwmni’r cyfryngau a hoffai ymweld â ni neu ysgrifennu amdanom, neu os oes gennych ymholiad i ni, cliciwch ar yr eiconau isod i ganfod pwy y mae angen cysylltu â nhw ag ymholiadau’r wasg.

 

Ymholiadau’r Cyfryngau am Atyniadau Ymwelwyr


Gydag ymholiadau’r cyfryngau am Atyniadau Ymwelwyr Dŵr Cymru, cysylltwch â

welshwateradventures@dwrcymru.com

Ymholiadau eraill y Wasg a’r Cyfryngau


Gydag ymholiadu eraill am Ddŵr Cymru gan y Cyfryngau a’r Wasg, cysylltwch â Swyddfa’r Wasg.

Swyddfa’r Wasg sy’n delio â holl ymholiadau’r cyfryngau am Ddŵr Cymru a’n gwaith hanfodol.

Mae’r swyddfa ar agor 24/7, ac oriau craidd y swyddfa yw 8am-6pm.

Caiff unrhyw ymholiadau y tu allan i oriau swyddfa arferol eu cyfeirio at Swyddog y Wasg sydd ar ddyletswydd.

03300 413366

press@dwrcymru.com

Teledu a Ffilm

Mae Cymru’n prysur ddatblygu enw da am gynnal achlysuron diwylliannol a chwaraeon o safon ryngwladol. Mae hi wedi dod yn leoliad poblogaidd i ffimlio cynhyrchiadau teledu a ffilm lleol a chenedlaethol. Mae Hollywood wedi cymryd mantais llawn o’r holl fanteision sy’n dod o ffilmio yng Nghymru, gyda chynyrchiadau mawr yn cael eu ffilmio ar stepen y drws. Gallw gynnig cefndiroedd unigryw bendigedig a’r holl gefnogaeth sydd ei hangen ar gynyrchiadau o bob maint.

Ffilmio a Ffotograffiaeth â Dronau

Rydyn ni am i chi fwynhau’r golygfeydd bendigedig a hel atgofion braf, ond ni chaniateir hedfan dronau dros ein lleoliadau ar unrhyw adeg heb ganiatâd Dŵr Cymru. I gyflwyno cais am ganiatâd a chael gwybodaeth am y rheoliadau, y caniatâd a’r trwyddedau sydd eu hangen, anfonwch neges e-bost at: press@dwrcymru.com

Ymholiadau Cwsmeriaid


Os ydych chi’n gwsmer i Ddŵr Cymru ac am siarad â rhywun am broblem gyda’ch bil, eich cyflenwad dŵr neu’ch gwasanaeth dŵr gwastraff, cliciwch ar y ddolen isod.

• MANYLION PELLACH •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU