Anturiaethau Dŵr Cymru

Chwaraeon Dŵr

yn Llyn Llandegfedd

Gan Dŵr Cymru

Chwaraeon Dŵr yn Ne Cymru

Rhwng mis Mawrth a mis Hydref yn unig


Gallwch ddod â’ch cit eich hun i hunan-lansio, archebu lle ar gwrs, llogi’r holl offer gennym ni neu ymuno yn un o’n sesiynau cymdeithasol.

Rydyn ni’n cynnig rhai o brofiadau hwylio gorau de Cymru, ac mae’n weithgaredd sy’n agored i bawb. Ymhlith ein gweithgareddau eraill ar y dŵr mae hwylfyrddio, hwylio dingis, rhwyf-fyrddio a phedalfyrddio, canwio a chaiacio.

Mae’r amodau’n berffaith, â dŵr glân heb unrhyw gerrynt na llanw.

Yn y Ganolfan Weithgareddau, mae ystafelloedd newid â chawodydd cynnes, a lle i ymlacio a llenwi’ch bol wedyn yng nghaffi’r Ganolfan Ymwelwyr sydd gerllaw.

Dylid nodi na chaniateir cŵn yn y dŵr nac ar unrhyw fad neu fwrdd ar y dŵr.

Ydy hyn yn apelio? Sgroliwch i lawr i ddewis eich antur dŵr…

Dewiswch eich Antur Dŵr


ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU