Anturiaethau Dŵr Cymru

Chwaraeon Dŵr

yn Llyn Llandegfedd

Gan Dŵr Cymru

Chwaraeon Dŵr yn Ne Cymru


Rhwng mis Mawrth a mis Hydref yn unig


Mae ein Canolfan Chwaraeon Dŵr bwrpasol yn arbenigo mewn hyfforddi a llogi offer. Gallwch ddod â’ch offer eich hun a thalu i ddefnyddio’r llyn yn unig. Mae ein tymor yn rhedeg rhwng Mawrth a diwedd Hydref er mwyn amddiffyn yr adar sy’n treulio’r gaeaf yma.

Rydyn ni’n cynnig rhai o brofiadau hwylio gorau de Cymru, ac mae’n weithgaredd sy’n agored i bawb. Ymhlith ein gweithgareddau eraill ar y dŵr mae hwylfyrddio, hwylio dingis, rhwyf-fyrddio a phedalfyrddio, canwio a chaiacio. Mae gennym offer newydd sbon i chi ei logi, gan gynnwys y fflyd cyntaf o Bedalfyrddau yng Nghymru. Mae’r amodau’n berffaith, â dŵr glân heb unrhyw gerrynt na llanw. Mae gennym ystaflloedd newid â chawodydd poeth, a lle i ymlacio a llenwi’ch bol wedyn yng nghaffi’r Ganolfan Ymwelwyr sydd gerllaw.

Ydy hyn yn apelio? Sgroliwch i lawr i ddewis eich antur dŵr…

Dewiswch eich Antur Dŵr


ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU