Cysylltwch

â ni

yn Llyn Llandegfedd

Gan Dŵr Cymru

Cysylltu â Llyn Llandegfedd


Croeso i chi gysylltu â Llyn Llandegfedd, byddai’n bleser clywed gennych.

Rydyn ni wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau cwsmeriaid penigamp ac yn chwilio bob amser am ffyrdd o wneud eich ymweliad yn fwy pleserus byth. Anfonwch eich ymholiadau atom a chofiwch roi gwybod i ni a ydyn ni’n plesio neu beidio. Bwciwch weithgareddau ac achlysuron trwy glicio yma Cronfa Ddŵr Llandegfedd, Coed y Paen, Pont-y-pŵl, Sir Fynwy, NP4 0SY

0330 0413 381

llandegfedd@dwrcymru.com

Cofiwch ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol a chymryd rhan yn y sgwrs.

Wnaethom ni blesio?


Diolch am ymweld. gobeithio i chi fwynhau a chofiwch ddod nôl eto’n fuan.

Byddem ni’n dwlu clywed beth wnaeth eich ymweliad yn un mor arbennig.
Cliciwch ar y logos isod i adael adolygiad i ni ar TripAdvisor a Google.

Gadael adolygiad Google am Lyn Llandegfedd
Gadael adolygiad Trip Advisor am Lyn Llandegfedd

Uchafbwyntiau Eraill


Ble Ydyn Ni a’n Cyfleusterau

Rydyn ni gwta 20 milltir o Gaerdydd ac ychydig yn llai na 10 milltir o Gasnewydd.

• AM FANYLION •

Caffi Glan y Llyn

Mae’r golygfeydd o’n Caffi Glan Llyn yn y Ganolfan Ymwelwyr gyda’r gorau yng Nghymru ac mae’n lle braf i fwynhau paned.

• AM FANYLION •

Partïon Pen-blwydd

Os ydych chi’n chwilio am ffordd wreiddiol, creadigol, hwyliog ac iachus o ddathlu pen-blwydd eich plentyn, rydych chi wedi dod i’r lle iawn. Rydyn ni’n darparu ar gyfer partïon plant o bob oedran.

• AM FANYLION •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU