Iechyd, Lles a

Hamdden

yn Llyn Llandegfedd

Gan Dŵr Cymru

Am Lyn Llandegfedd


Cronfa ddŵr brydferth â theithiau cerdded hyfryd trwy’r goedwig, mor braf cael eistedd ac ymlacio ar lan y dŵr.

Google Review

A great place to spend the day exploring walking trails, fishing and with a great range of water and land activities, you will be spoilt for choice.

Dim ots pa antur ddewiswch chi, mwynhewch anadlu awyr iach Sir Fynwy yn ddwfn i’ch ysgyfaint.

Ein Stori


Cronfa gyflenwi fawr 434 erw yw Llandegfedd. Fe’i hadeiladwyd gan Gorfforaeth Caerdydd ddechrau’r 1960au i ddarparu ffynhonnell o ddŵr yfed glân ar gyfer dinas Caerdydd oedd yn tyfu’n gyflym.

Erbyn hyn mae’r gronfa ym mherchnogaeth a dan ofal Dŵr Cymru ac rydyn ni’n cynnig hyb ar gyfer iechyd, lles a hamdden i chi ei fwynhau. Mae’r llyn a ffurfiodd yn sgil adeiladu’r argae wedi creu hafan ar gyfer adar, bywyd gwyllt, cerddwyr a’r rhai sy’n mwynhau chwaraeon dŵr.

Fel Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) am ei werth i’r adar dŵr sy’n treulio’r gaeaf yn Llandegfedd, mae ein tymor chwaraeon dŵr yn rhedeg o 1 Mawrth i 31 Hydref bob blwyddyn.

Nid-er-elw


Cwmni dŵr nid-er-elw yw Dŵr Cymru. Nid oes unrhyw gyfranddeiliaid gennym, sy’n golygu bod pob ceiniog yn mynd i gadw biliau’n isel a gofalu am eich dŵr a’ch amgylchedd prydferth – nawr ac am flynyddoedd i ddod.

Rydyn ni’n credu ei bod hi’n ffordd well o wneud pethau.

Uchafbwyntiau Eraill


Llogi Ystafelloedd

Bwciwch achlysur neu gyfarfod busnes gyda ni a chewch ddefnydd llwyr o’r ystafell gyfarfod fawr uwchben y Ganolfan Chwaraeon Dŵr.

• AM FANYLION •

Cerdded

Closiwch at fyd natur trwy archwilio un o’n llwybrau cerdded a’n teithiau wedi eu marcio, sy’n ddelfrydol i blant chwarae, dringo ac anturio.

• AM FANYLION •

Chwaraeon Dŵr

Mae ein Canolfan Gweithgareddau bwrpasol yn arbenigo mewn hyfforddiant a llogi offer. Gallwch ddod â’ch offer eich hun a thalu am ddefnyddio’r llyn yn unig hefyd.

• AM FANYLION •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU