Iechyd, Lles a

Hamdden

yn Llyn Llandegfedd

Mae mynediad i Lyn Llandegfedd am ddim

Gan Dŵr Cymru

Am Lyn Llandegfedd


Cronfa ddŵr brydferth â theithiau cerdded hyfryd trwy’r goedwig, mor braf cael eistedd ac ymlacio ar lan y dŵr.

Google Review

A haven for birds, walkers, watersports and wellbeing, set in the beautiful rolling landscapes of Monmouthshire south Wales.

Mae mynediad am ddim ac mae’r lle ar agor trwy gydol y flwyddyn, felly mae yna ddigonedd i’w wneud i bobl o bob oedran a gallu. Lle hyfryd i dreulio’r diwrnod yn crwydro’r llwybrau neu’n pysgota, a gyda dewis gwych o weithgareddau ar y dŵr ac ar dir sych, byddwch wrth eich bodd yma.

Dim ots pa antur ddewiswch chi, mwynhewch anadlu awyr iach Sir Fynwy yn ddwfn i’ch ysgyfaint. Lle mae cadw pellter cymdeithasol yn beth hollol naturiol.

Ein Stori


Cronfa gyflenwi fawr 434 erw yw Llandegfedd. Fe’i hadeiladwyd gan Gorfforaeth Caerdydd ddechrau’r 1960au i ddarparu ffynhonnell o ddŵr yfed glân ar gyfer dinas Caerdydd oedd yn tyfu’n gyflym.

Erbyn hyn mae’r gronfa ym mherchnogaeth a dan ofal Dŵr Cymru ac rydyn ni’n cynnig hyb ar gyfer iechyd, lles a hamdden i chi ei fwynhau. Mae’r llyn a ffurfiodd yn sgil adeiladu’r argae wedi creu hafan ar gyfer adar, bywyd gwyllt, cerddwyr a’r rhai sy’n mwynhau chwaraeon dŵr.

A designated Site of Special Scientific Interest (SSSI) in recognition of its value to over-wintering wildfowl our watersports season runs from 1st March to 31st October.

Nid-er-elw


Cwmni dŵr nid-er-elw yw Dŵr Cymru. Nid oes unrhyw gyfranddeiliaid gennym, sy’n golygu bod pob ceiniog yn mynd i gadw biliau’n isel a gofalu am eich dŵr a’ch amgylchedd prydferth – nawr ac am flynyddoedd i ddod.

Rydyn ni’n credu ei bod hi’n ffordd well o wneud pethau.

Uchafbwyntiau Eraill


Llogi Ystafelloedd

Bwciwch achlysur neu gyfarfod busnes gyda ni a chewch ddefnydd llwyr o’r ystafell gyfarfod fawr uwchben y Ganolfan Chwaraeon Dŵr.

• AM FANYLION •

Cerdded

Closiwch at fyd natur trwy archwilio un o’n llwybrau cerdded a’n teithiau wedi eu marcio, sy’n ddelfrydol i blant chwarae, dringo ac anturio.

• AM FANYLION •

Chwaraeon Dŵr

Mae ein Canolfan Chwaraeon Dŵr bwrpasol yn arbenigo mewn hyfforddiant a llogi offer. Gallwch ddod â’ch offer eich hun a thalu am ddefnyddio’r llyn yn unig hefyd.

• AM FANYLION •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU