Darganfyddwch

y Ganolfan Ymwelwyr

yn Llyn Llandegfedd

Gan Dŵr Cymru

Dechreuwch eich Antur


Mae ein Canolfan Ymwelwyr yn lle gwych i ddechrau’ch Antur Dŵr Cymru.

O’r maes parcio uchaf, dilynwch y llwybr i lawr tua’r llyn ac fe welwch chi ni’n edrych allan dros y dŵr.

Y tu fewn, mae ein Caffi Coffi Cyflym sy’n croeawu cŵn, a’n caffi Glan Llyn a’r balconi ar y llawr cyntaf. Galwch heibio i godi taflen â map o’n llwybrau cerdded neu sgwrsiwch â’n staff cyfeillgar i gael cyngor ar y pethau i’w gweld ac i’w gwneud yn ystod eich ymweliad.

Siaradwch â’r tîm yn y Caffi Coffi Cyflym i fwcio golff bach a chasglu’r offer neu i bryndu hawlen bysgota os nad ydych chi wneud gwneud hynny ar-lein cyn dod. Gallwch gael rhagor o fanylion am ein hawlenni adarydda dros y gaeaf yno hefyd.

Mae ein Canolfan Ymwelwyr yn hollol hygyrch ac mae mannau parcio i bobl anabl yn union tu allan. Mae lifft i fynd â chi i fyny i’r caffi os oes angen.


ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU