Chwaraewch eich rhan

Gwirfoddoli

Anturiaethau Dŵr Cymru

Gan Dŵr Cymru

Cyfeillion Llyn Llandegfedd


Mae Llandegfedd dan berchnogaeth a rheolaeth Dŵr Cymru, sy’n gyfrifol am warchod yr amgylchedd yma.

Mae Dwr Cymru’n wahanol i gwmnïau dwr eraill. Nid oes unrhyw gyfranddeiliaid gennym, sy’n golygu bod pob un geiniog a wnawn yn mynd yn syth nôl i gadw biliau’n isel a gofalu am eich dwr a’ch amgylchedd prydferth – nawr, ac am flynyddoedd mawr i ddod.

Mae Dwr Cymru wedi ymrwymo i weithio ar y cyd â mudiadau sy’n cynnig cyfleoedd i godi ymwybyddiaeth pobl a chymunedau lleol am ofalu am yr amgylchedd, a’u galluogi i chwarae eu rhan.

Ein Hatyniadau Ymwelwyr a’n hybiau ar gyfer iechyd a hamdden. Yn cysylltu ein hymwelwyr â’r awyr agored, dwr a’r amgylchedd.

Bydd gweithio ar y cyd â mudiadau yn ein cynorthwyo i gyflawni ein gweledigaeth 2050 i fod yn fusnes sy’n defnyddio ei ddaliannau tir a’i asedau eraill er budd llesiant ei gwsmeriaid, gan hybu hamdden a ffyrdd iach o fyw, a chynnal bioamrywiaeth ac ecosystemau.

Os ydych chi’n fudiad sy’n gweithio gyda gwirfoddolwyr ac sydd am weithio ar y cyd â ni, cysylltwch i gofrestru fel darparydd volunteer@dwrcymru.com

 

• Cyfleoedd Gwirfoddoli •

Uchafbwyntiau Eraill


Pysgota

Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) ym mryniau prydferth de Cymru. Mae’r Llyn yn cael ei stocio ar gyfer pysgotwyr a gellir pysgota o’r lan neu o gwch am frithyll seithliw a brithyll brown.

• AM FANYLION •

Anturiaethau ar Dir Sych

Mae gennym ddigonedd o weithgareddau i chi eu mwynhau ar dir sych yn ystod eich ymweliad. Rydyn ni’n cynnig Saethyddiaeth, Saethu Clai â Laser ac ychwanegwyd cwrs golff bach y tu ôl i’r Ganolfan Ymwelwyr yn ddiweddar hefyd.

• AM FANYLION •

Llwybrau Cerdded

Closiwch at fyd natur trwy archwilio un o’n llwybrau cerdded a’n teithiau wedi eu marcio, sy’n ddelfrydol i blant chwarae, dringo ac anturio.

• AM FANYLION •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU