Chwaraewch eich rhan

Gwirfoddoli

Anturiaethau Dŵr Cymru

Gan Dŵr Cymru

Cyfeillion Llyn Llandegfedd


Mae Llandegfedd dan berchnogaeth a rheolaeth Dŵr Cymru, sy’n gyfrifol am warchod yr amgylchedd yma.

Rhan o’n gweledigaeth 2050 yw cynnal bioamrywiaeth ac ecosystemau a gofalu am y tir, y dŵr a’r asedau sydd yn ein gofal. Y nod yw creu hybiau ar gyfer iechyd, lles a hamdden i chi eu mwynhau, gan eich ailgysylltu â byd natur, dŵr a’r tir. Rydyn ni wrthi’n archwilio sut y gallwn ni weithio gyda gwirfoddolwyr i gyflawni’r weledigaeth hon.

Rydyn ni’n gobeithio rhannu rhagor o fanylion â chi’n fuan, ond os oes unrhyw ymholiadau gennych am wirfoddoli yn y cyfamser, e-bostiwch volunteer@dwrcymru.com

 

Uchafbwyntiau Eraill


Pysgota

Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) ym mryniau prydferth de Cymru. Mae’r Llyn yn cael ei stocio ar gyfer pysgotwyr a gellir pysgota o’r lan neu o gwch am frithyll seithliw a brithyll brown.

• AM FANYLION •

Anturiaethau ar Dir Sych

Mae gennym ddigonedd o weithgareddau i chi eu mwynhau ar dir sych yn ystod eich ymweliad. Rydyn ni’n cynnig Saethyddiaeth, Saethu Clai â Laser ac ychwanegwyd cwrs golff bach y tu ôl i’r Ganolfan Ymwelwyr yn ddiweddar hefyd.

• AM FANYLION •

Llwybrau Cerdded

Closiwch at fyd natur trwy archwilio un o’n llwybrau cerdded a’n teithiau wedi eu marcio, sy’n ddelfrydol i blant chwarae, dringo ac anturio.

• AM FANYLION •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU