Profiadau Bythgofiadwy

Ymweliadau Grŵp

yn Llyn Llandegfedd

Gan Dŵr Cymru

Ymweliadau Grŵp yn Llyn Llandegfedd


Caffi ac Arlwyaeth

Llogi Offer

Gweithgareddau

Parcio

Dim ots a ydych chi’n dod gyda grŵp ysgol, prifysgol neu fel rhan o ddiwrnod corfforaethol gyda’ch cwmni, dyma’r lle delfrydol i ddod fel grŵp,

Rydyn ni’n croesawu grwpiau Brownis, Geidiaid, Cybiau a Sgowtiaid, Dug Caeredin, Merched y Wawr, u3a a phawb yn y canol.

Rydyn ni’n croesawu bysiau mini a bysiau bach a chewch barcio am ddim ar y safle trwy archebu ymlaen llaw. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth ac i drefnu’ch ymweliad.

Anturiaethau ar y Dŵr ac ar Dir Sych


Dewiswch yr antur gorau i’ch ysgol neu’ch grŵp.

Anturiaethau Dŵr i Grwpiau

Rydyn ni’n arbenigo mewn hyfforddiant chwaraeon dŵr a llogi offer, ac yn cynnig rhai o’r profiadau hwylio gorau sydd gan Gymru i’w cynnig. Bwciwch antur eich grŵp heddiw a chewch ddewis o blith hwylfyrddio, hwylio dingis, rhwyf-fyrddio, pedalfyrddio, canwio, caiacio neu adeiladu rafft.

Anturiaethau Grŵp ar Dir Sych

Ar dir sych mae gennym amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys saethu clai â laser, saethyddiaeth a taflu bwyeill. Beth am drefnu cymysgedd o weithgareddau dŵr a thir sych i greu diwrnod llawn antur? Ar ôl hwyl y bore, ymlaciwch dros ginio yng nghaffi’r Ganolfan Ymwelwyr â golygfeydd dros y dŵr. Neu os na allwch chi aros i ddechrau’ch antur nesaf, mae byrbrydiau a diodydd ar gael o’n Caffi Coffi Cyflym ar y llawr isaf.

Grwpiau Ysgol

Gallwn deilwra ymweliadau ar gyfer grwpiau ysgol o bob oedran a gallu. Rydyn ni’n cynnig offer a hyfforddiant o’r safon uchaf a gallwn gynnig cyfle i bobl ifanc mewn ysgolion a grwpiau eraill gymryd rhan mewn diwrnodau aml-weithgaredd. Mae’r gweithgareddau ar y tir ac ar y dŵr yn cynnwys magu tîm, hwylfyrddio, hwylio dingis, canwio, ac adeiladu rafft. Mae’r holl raglenni’n cael eu trefnu o gylch gofynion pob grŵp unigol. Gall hynny gynnwys cyfuniad o weithgareddau neu gyrsiau i ennill cymwysterau’r corff llywodraethu. Hyd 1 i 5 niwrnod.

Manylion Bwcio


Rhaid bwcio ymlaen llaw, i holi ac i drafod yr holl opsiynau ar gyfer ymweliad ffoniwch 0330 0413 381 neu e-bostiwch llandegfedd@dwrcymru.com

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU