Ymweld â De Cymru

Crwydo’r

Ardal

Gan Dŵr Cymru

Pethau i’w gwneud yn ne Cymru


Mae cymaint i’w wneud yn ne Cymru, dim ots a ydych chi’n chwilio am ddinas i ymweld â hi, traeth i ymlacio arni neu wyliau mwy anturus llawn gweithgarwch.

Os ydych chi’n bwriadu ymweld â’r ardal, cofiwch ein cynnwys ni ar eich rhestr o bethau i’w gwneud.

Anturiaethau Eraill i’w Darganfod


Os ydych chi’n byw yn y cyffiniau, ond heb fod yma, oeddech chi’n gwybod ein bod ni gwta 20 milltir o Gaerdydd?
Ar ôl yr ymweliad cyntaf, rydyn ni’n siŵr y byddwch chi’n dychwelyd drosodd a thro i fwynhau’r awyr iach a’r golygfeydd godidog.

Beth bynnag y gwnewch chi yn ystod eich ymweliad, gobeithio y byddwch chi’n mwynhau’r antur – ac yn dod nôl eto cyn hir!

Ewch i Ymweld â De Cymru am ragor o lefydd i ymweld â nhw yn y cyffiniau.

Beth wnewch chi’n gyntaf?


Caerdydd

Rydyn ni cwta 20 milltir o’r brifddinas a 10 milltir o ddinas Casnewydd. Dinas digon cryno yw Caerdydd, ac mae yna lawer o bethau i’w gweld ac i’w gwneud oll o fewn pellter cerdded i’w gilydd. Ymhlith y prif fannau i ymweld â nhw yng nghanol y ddinas mae Castell Caerdydd, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd a Stadiwm y Principality, cartref rygbi Cymru. Mae Bae Caerdydd dafliad carreg o ganol y ddinas a gallwch gerdded yno, neu fynd ar y bws neu’r tren. Datblygiad Glan Dŵr Mwyaf Ewrop yw’r Bae ac mae’n cynnig bwytai, bariau, gwestai ac atyniadau fel Canolfan Mileniwm Cymru.

Sir Fynwy a Thor-faen

Ffaith hwyliog: mae’r ffin rhwng Sir Fynwy a Thor-faen yn rhedeg trwy ganol y llun ar hyd hen Nant Sôr. Mae tref Cwm-brân yn Nhor-faen yn cynnig aprcio am ddim a mynediad hwylus i’r ganolfan siopa. Mae gan Bont-y-pŵl farchnad dan do hanesyddol sy’n dyddio nôl i 1690 gyda marchnad awyr agored wythnosol bywiog bob dydd Mercher. Y Fenni yw tref fwyaf Sir Fynwy, ac ymhlith y trefi a’r pentrefi eraill mae Cily-y-coed, Cas-gwent, Mynwy, Magwyr a Brynbuga. Yma mae cestyll mawreddog, trefi marchnad a gerddi gogoneddus i’w darganfod.

Gwyliau Penwythnos

Mae’n rhwydd treulio diwrnod cyfan yma’n crwydro’r llwybrau cerdded, yn rhoi cynnig ar chwaraeon dŵr newydd ac yn mwynhau ein gweithgareddau tir sych. Felly beth am aros mewn gwesty moethus, bwthyn hunanddarpar neu wely a brecwast cefn gwlad ac archwilio’r ardal ehangach. Am syniad i’ch rhestr, ewch i ymweld â Blaenafon. Yn cwmpasu 33 cilomedr sgwâr, mae’r atyniadau, digwyddiadau, gweithgareddau a’r dirwedd yn cynnig lleoliad perffaith am ddiwrnod i’r brenin. Mae’r prif atyniadau fel Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru, Gweithfeydd Haearn Blaenafon, Canolfan Treftadaeth y Byd a Rheilffordd Treftadaeth Blaenafon o fewn ychydig funudau i’w gilydd mewn car neu ar droed.

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU