Achlysuron Arbennig

Dathlu

yn Llyn Llandegfedd

Gan Dŵr Cymru

Partïon Pen-blwydd yn Llyn Llandegfedd


Mae Pen-blwyddi yn Llandgfedd yn chwa o awyr iach.

Os ydych chi’n chwilio am ffordd wreiddiol, creadigol, hwyliog ac iachus o ddathlu pen-blwydd eich plentyn, rydych chi wedi dod i’r lle iawn. Rydyn ni’n darparu ar gyfer partïon plant o bob oedran a’n nod bob tro yw cymryd baich y gwaith trefnu oddi ar eich ysgwyddau.

Dewiswch eich Pecyn

Parti Pen-blwydd Ar y Dŵr

Mae’r pecyn pen-blwydd hwn yn addas ar gyfer 8+ oed ac mae’n cynnwys dwy awr o weithgaredd dŵr. Dewiswch o ganŵio, ceufadu, adeiladu rafft, padlfyrddio neu bedalfyrddio.

• AM FANYLION •

Parti Pen-blwydd Ar y Tir

Mae’r pecyn pen-blwydd hwn yn addas ar gyfer 8+ oed ac mae’n cynnwys dwy awr o weithgareddau ar y tir. Dewiswch o saethyddiaeth, taflu bwyell neu saethu clai laser.

• AM FANYLION •

Parti Pen-blwydd (yn cynnwys bwyd)

Dewiswch ein pecyn ‘gyda bwyd’ a chynnwys pryd blasus gyda’ch parti! Mae detholiad o ddewisiadau bwydlen ar gael gan ein tîm arlwyo.

• AM FANYLION •

Achlysuron Arbennig

Rydyn ni’n cynnal achlysuron arbennig ar gyfer oedolion hefyd. Os ydych chi’n trefnu parti bwmp, parti pen-blwydd priodas neu aduniad, gallwch weithio gyda’n cynllunwyr parti arbenigol i greu parti pen-blwydd neu becyn achlysur arbennig sydd at eich dant.

Cysylltwch â chynlluniwr parti heddiw i greu eich dathliad perffaith trwy roi galwad i ni ar 0330 0413 381 neu e-bostio llandegfedd@dwrcymru.com

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU