Achlysuron Arbennig

Dathlu

yn Llyn Llandegfedd

Gan Dŵr Cymru

Partïon Pen-blwydd yn Llyn Llandegfedd


Mae Pen-blwyddi yn Llandgfedd yn chwa o awyr iach.

Os ydych chi’n chwilio am ffordd wreiddiol, creadigol, hwyliog ac iachus o ddathlu pen-blwydd eich plentyn, rydych chi wedi dod i’r lle iawn. Rydyn ni’n darparu ar gyfer partïon plant o bob oedran a’n nod bob tro yw cymryd baich y gwaith trefnu oddi ar eich ysgwyddau.

Byddwn ni’n arwain gweithgareddau awyr agored ar y dŵr ac ar dir sych, fel sorbio dŵr, adeiladu rafftiau, saethyddiaeth neu golff bach.


Achlysuron Arbennig

Rydyn ni’n cynnal achlysuron arbennig ar gyfer oedolion hefyd. Os ydych chi’n trefnu parti bwmp, parti pen-blwydd priodas neu aduniad, gallwch weithio gyda’n cynllunwyr parti arbenigol i greu parti pen-blwydd neu becyn achlysur arbennig sydd at eich dant.

Dewiswch eich Pecyn


Pecynnau Parti

Gyda chymaint ar gael, gallwch greu eich pecyn parti pen-blwydd perffaith gan ychwanegu gweithgareddau ar dir sych neu ar y dŵr, ystafell parti wedi ei haddurno i chi a neb arall ei defnyddio a bwyd parti. Croeso i chi ddod â’ch cacen eich hun, neu cysylltwch â ni ymlaen llaw i ni wneud cacen i chi at eich dant, gyda digon i bawb yn y criw! Mae parcio am ddim i’r gwesteion, yr holl sgwash ac (yn naturiol) dŵr sydd ei hangen arnoch a’r holl awyr iach y gallwch ei anadlu!

Parti Byd Dŵr

Mae’r pecyn pen-blwydd yma’n addas i bobl 8+ oed ac mae’n cynnwys 2 awr o’r gweithgaredd ar y dŵr. Dewiswch o blith canwio, caiacio, adeiladu rafftiau, rhwyf-fyrddio neu bedalfyrddio. Mae’r sesiynau’n seiliedig ar o leiaf 8 plentyn ac maen nhw’n cynnwys: yr holl offer diogelwch angenrheidiol, hyfforddwr cymwys a gallwn warantu gwên o glust i glust. I ddilyn, bydd bwydydd blasus wedi eu paratoi gan ein tîm arlwyo mewnol. Cofiwch archebu’r gacen ymlaen llaw!

Manylion Bwcio


Cysylltwch â chynlluniwr parti heddiw i greu eich dathliad perffaith trwy roi galwad i ni ar 01633 373401 neu e-bostio llandegfedd@dwrcymru.com

Noder
Mae partïon ac achlysuron yn amodol ar Ganllawiau Covid-19 Llywodraeth Cymru sydd mewn grym ar y pryd.

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU