Dewiswch eich Antur

Pethau i’w Gwneud

yn Llyn Llandegfedd

Gan Dŵr Cymru

Pethau i’w Gwneud yn Llyn Llandegfedd


Cronfa ddŵr sy’n cyflenwi dŵr yw Llandegfedd, wrth galon y bryniau prydferth ger Pont-y-pŵl, cwta 20 milltir o Gaerdydd ac 10 milltir o Gasnewydd.

Dewiswch eich antur, o logi a chael hyfforddiant chwaraeon dŵr i bysgota, mynd am dro, gweithgareddau ar dir sych, i ddigwyddiadau. Felly bwrwch wialen, dewch ar y bwrdd a dewch am dro.

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU