Cyfarfodydd ac Achlysuron

Llogi Ystafelloedd

yn Llyn Llandegfedd

Gan Dŵr Cymru

Cyfarfodydd ac Achlysuron yn Llyn Llandegfedd


Parcio

Wi-fi a Thechnoleg

Gweithgareddau

Arlwyaeth

Cwta 20 milltir o Gaerdydd, ond mewn byd gwahanol i brysurdeb y ddinas.

Lleoliad prydferth i gynnal cyfarfod busnes, lansio cynnyrch neu gynnal achlysur. Mae cyfarfodydd ac achlysurol yn amodol ar ganllawiau COVID-19 cyfredol y llywodraeth.

Cyfarfodydd, Achlsuron a Gweithgareddau


Gydag amrywiaeth o opsiynau o ran arlwyaeth, ystafelloedd a gweithgareddau i ddarparu ar gyfer grwpiau o bob maint, byddwn ni’n teilwra pecyn at eich anghenion chi.

Llogi Ystafelloedd Cyfarfod a Dathlu

Bwciwch eich digwyddiad neu gyfarfod busnes gyda ni a chewch ddefnydd llwyr o’n hystafell gyfarfod fawr uwchben y Ganolfan Chwaraeon Dŵr. Mae ein hystafell gyfarfod yn gallu darparu ar gyfer hyd at 80 person, a gyda ffenestri o’r llawr i’r nenfwd, gall pawb fwynhau’r golygfeydd bendigedig dros y dŵr. Rydyn ni’n cynnig Wi-Fi a pharcio am ddim hefyd. Cysylltwch â ni hefyd i drafod llogi ystafelloedd, arlwyaeth a gweithgareddau meithrin tîm hefyd.

Datblygu Tîm

Beth am ychwanegu sesiwn datblygu tîm pwrpasol yng ngofal hyfforddwr i gysylltu ac ysbrydoli eich grŵp? Mae’r gweithgareddau’n cynnwys adeiladu rafftiau, saethu clai â laseri, saethyddiaeth a golff bach.

Llogi Lleoliad i Ffilmio

Mae Cymru’n prysur ddatblygu enw da am gynnal achlysuron diwylliannol a chwaraeon o safon ryngwladol. Mae hi wedi dod yn leoliad poblogaidd i ffimlio cynhyrchiadau teledu a ffilm lleol a chenedlaethol. Gallw gynnig cefndiroedd unigryw bendigedig a’r holl gefnogaeth sydd ei hangen ar gynyrchiadau o bob maint.

Arlwyaeth

Rhaid bwydo byddin ac rydyn ni yma i ddarparu’r holl luniaeth sydd ei hangen arnoch ar gyfer eich achlysur. Rydyn ni’n darparu am bob chwaeth, cyllideb ac angen dietegol ac yn cynnig amrywiaeth o fwyydd poeth, bwyd bys a bawd, cinio parod, byrbrydiau, a diodydd poeth ac oer. Rydyn ni’n gwneud ein gorau i ddefnyddio cynnyrch lleol a thymhorol lle bo modd. Mae’r holl fwyd yn cael ei baratoi’n ffres ar y safle. Mae gennym sgôr hylendid bwyd 5*

Manylion Bwcio


Am fanylion, ffoniwch 01633 373401 neu e-bostiwch llandegfedd@dwrcymru.com

Byddwn ni’n hapusi drafod eich gofynion a darparu pecyn wedi ei deilwra at eich anghenion.

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU