Rhwyf-fyrddio a

Phedalfyrddio

yn Llyn Llandegfedd

Gan Dŵr Cymru

Rhwyf-fyrddio a Phedalfyrddio


Treuliodd fy mab a fi ddwy awr bendigedig yn rhwyf-fyrddio. Cawsom ni lwyth o hwyl ac roeddem ni wrth ein boddau. Byddem ni’n sicr yn ei gwneud hi eto neu’n rhoi cynnig ar rywbeth arall. Roedd y mesurau iechyd a diogelwch yn plesio’n fawr, a chawsom ni bryd hyfryd yn y caffi braf yno wedyn.

TripAdvisor Review

Rhwyf-fyrddio

Yn Llyn Llandegfedd, rydyn ni’n croesawu dechreuwyr, hen lawiau a phawb yn y canol. Dewch â’ch offer eich hun a thalwch i ddefnyddio’r llyn yn unig, bwciwch le ar gwrs neu cewch logi’r holl offer gennym ni.

Mae Rhwyf-fyrddio’n ddatblygiad o syrffio lle’r ydych chi’n sefyll ac y bwrdd ac yn defnyddio rhwyf fawr i’ch gyrru yn eich blaen yn hytrach na gorwedd ar y bwrdd a phadlo. Mae poblogrwydd Rhwyf-fyrddio ar dwf ac rydyn ni’n falch o’i gynnig yma. Mae hi’n ffordd wych o ymarfer y corff i gyd, yn enwedig y cyhyrau craidd, ac yn gwella ystwythder, cydsymud a’ch ffordd o fyw.

Rydyn ni wedi cynyddu nifer ein rhwyf-fyrddau yn ddiweddar trwy ychwanegu 50 Rhwyf-fwrdd newydd sbon at ein fflyd.

Pedalfyrddio

Y fflyd newyd sbon cyntaf o Bedalfyrddau o safon uchel yng Nghymru! Mae’r Pedalfwrdd yn declyn newydd sbon sy’n cyfuno hwyl SUO â’r cysur o fariau llaw. Rydyn chi’n stepio ar ddau bad pedalu ar y bwrdd sy’n gyrru’r ddwy asgell o dan y bwrdd sydd, yn eu tro yn eich gyrru chi ymlaen mewn ffordd hynod effeithlon a chyflym… rydych chi wir yn cerdded ar y dŵr.

Llogi Offer


I gael rhagor o fanylion am logi offer Rhwyf-fyrddio a Phedalfyrddio yn Llyn Llandegfedd, cliciwch ar y botwm isod.

• LLOGI OFFER •

Cyrsiau a Hyfforddiant Preifat


Dysgu Sut i Rwyf-fyrddio

Cwrs 2-awr i’ch cyflwyno i bopeth y mae angen ei wybod i gychwyn Rhwyf-fyrddio. Byddwch chi’n dysgu amrywiaeth o sgiliau padlo a fydd yn eich galluogi i rwyf-fyrddio’n ddiogel ac yn hyderus. Cewch dystysgrif Barod i Badlo ar y diwedd. £50 y person.

• BWCIWCH NAWR •

Hyfforddiant Preifat

Byddai’n bleser cynnig hyfforddiant preifat mewn unrhyw faes o chwaraeon dŵr sy’n cyd-fynd â’ch anghenion. Rydyn ni’n cynnig sawl cyfuniad arall o weithgareddau ar dir sych ac ar y dŵr. Cysylltwch â ni i drefnu achlysur penodol ac i gael rhagor o fanylion am ein cyrsiau.

• CYSYLLTU Â NI •

Ioga ar Rwyf-fwrdd

Gan gyfuno’r chwaraeon dŵr sy’n tyfu gyflymaf yn y byd â manteision Ioga, dyma’r llwybr perffaith i les yng nghefndir prydferth bryniau Cymru. Nid oes angen unrhyw brofiad o rwyf-fyrddio na ioga.

• AM FANYLION •

Uchafbwyntiau Eraill


Pysgota

Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) ym mryniau prydferth de Cymru. Mae’r Llyn yn cael ei stocio ar gyfer pysgotwyr a gellir pysgota o’r lan neu o gwch am frithyll seithliw a brithyll brown.

• AM FANYLION •

Anturiaethau ar Dir Sych

Mae gennym ddigonedd o weithgareddau i chi eu mwynhau ar dir sych yn ystod eich ymweliad. Rydyn ni’n cynnig Saethyddiaeth, Saethu Clai â Laser ac ychwanegwyd cwrs golff bach y tu ôl i’r Ganolfan Ymwelwyr yn ddiweddar hefyd.

• AM FANYLION •

Llwybrau Cerdded

Closiwch at fyd natur trwy archwilio un o’n llwybrau cerdded a’n teithiau wedi eu marcio, sy’n ddelfrydol i blant chwarae, dringo ac anturio.

• AM FANYLION •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU