Cwci

Polisi

Llyn Llandegfedd

Mae mynediad i Lyn Llandegfedd am ddim

Gan Dŵr Cymru

Am y polisi cwcis yma

Mae’r Polisi Cwcis yn esbonio beth yw cwcis a sut rydyn ni’n eu defnyddio. Dylech ddarllen y polisi hwn i ddeall beth yw cwcis, sut rydyn ni’n eu defnyddio, y mathau o gwcis a ddefnyddiwn e.e. y wybodaeth a gasglwn gan ddefnyddio’r cwcis a sut mae’r wybodaeth yna’n cael ei defnyddio, a sut i reoli dewisiadau o ran cwcis.

I gael rhagor o fanylion am sut rydyn ni’n defnyddio, yn storio ac yn cadw eich data personol yn ddiogel, gweler ein Polisi Preifatrwydd.

Gallwch newid eich caniatâd neu ei dynnu nôl unrhyw bryd o’r Datganiad Cwcis ar ein gwefan.

Gallwch gael rhagor o fanylion am bwy ydyn ni, sut y gallwch gysylltu â ni a sut rydyn ni’n prosesu data personol yn ein Polisi Preifatrwydd.

Mae’ch Caniatâd yn berthnasol i’r Parthau canlynol:

www.llynbrenig.com

www.elanvalley.org.uk

www.llandegfedd.co.uk

www.llys-y-fran.co.uk

Beth yw cwcis?

Ffeiliau testun bychain sy’n cael eu defnyddio i storio darnau bach o wybodaeth yw cwcis. Mae’r cwcis yn cael eu storio ar eich dyfeisiau pan fo’r wefan wedi ei llwytho ar eich porwr. Mae’r cwcis yma’n ein helpu ni i wneud i’r wefan weithio’n iawn, maen nhw’n gwneud y wefan yn fwy diogel, yn darparu gwell profiad i’r defnyddiwr, ac yn deall sut mae’r wefan yn perfformio trwy ddadansoddi beth sy’n gweithio ac ymhle mae angen gwelliannau.

Sut ydyn ni’n defnyddio cwcis?

Fel gyda’r rhan fwyaf o’r gwasanaethau ar lein, mae ein gwefannau’n defnyddio cwcis parti cyntaf a thrydydd parti am nifer o resymau. Mae angen y cwcis parti cyntaf yn bennaf er mwyn i’r wefan weithredu yn y ffordd gywir, ac nid ydynt yn casglu unrhyw wybodaeth sy’n gallu’ch adnabod chi’n bersonol gennych.

Mae’r cwcis trydydd parti a ddefnyddir ar ein gwefannau’n cael eu defnyddio’n bennaf i ddeall sut mae’r wefan yn perfformio, sut rydych chi’n rhyngweithio â’n gwefan, cadw ein gwasanaethau’n ddiogel, darparu hysbysebion sy’n berthnasol i chi, darparu profiad gwell i’r defnyddwyr yn gyffredinol ac maent yn eich helpu chi i gyflymu eich cysylltiadau â’n gwefan yn y dyfodol.

Pa fath i gwcis ydyn ni’n eu defnyddio?

Gellir grwpio’r cwcis a ddefnyddir ar ein gwefan i’r categorïau canlynol.

  • Cwcis Hollol Angenrheidiol
  • Cwcis Perfformiad
  • Cwcis Swyddogaethol
  • Cwcis Targedu neu Hysbysebu

Mae’r rhestr isod yn nodi’r cwcis a ddefnyddir ar ein gwefan:

Google Analytics

Casglu data am sut a phryd rydych chi’n defnyddio’r wefan.

Facebook Pixel

Casglu data sy’n eich helpu chi i dracio trosiadau o hysbysebion Facebook, optimeiddio hysbysebion, creu cynulleidfaoedd wedi eu targedu ar gyfer hysbysebion y dyfodol, ac ail-farchnata i bobl sydd eisoes wedi cyflawni rhyw faith o weithgarwch ar eich gwefan. Mae hyn eisoes ar wefannau’r atyniadau cyfredol.

Cwci Profi WordPress

Mae cwcis sesiwn yn caniatáu ar gyfer adnabod defnyddwyr o fewn gwefan fel bod unrhyw newidiadau i dudalennau neu ddewisiadau o ran eitemau a data y maent yn eu cyflawni yn cael eu cofio. Yr esiampl fwyaf cyffredin o’r swyddogaeth hon yw nodwedd cert siopa unrhyw wefan e-fasnach.

wfwaf-authcookie-(hash)

Mae wal dân Wordfence yn defnyddio’r cwci yma i gyflawni archwiliad o alluogrwydd y defnyddiwr cyfredol cyn llwytho WordPress.

wf_loginalerted_(hash)

Defnyddir y cwci yma i hysbysu gweinyddwr Wordfence pan fo gweinyddwr yn mewngofnodi o ddyfais neu leoliad newydd.

wfCBLBypass

Mae Wordfence yn cynnig nodwedd i ymwelydd â’r wefan osgoi atal gwledydd trwy gyrchu URL cudd. Mae’r cwci yma’n helpu i dracio pwy ddylai gael osgoi atal gwledydd.

Sut mae mynd ati i reoli’r dewisiadau o ran cwcis?

Gallwch reoli eich dewisiadau o ran cwcis trwy glicio ar y botwm ‘Gosodiadau’ a galluogi neu analluogi’r categorïau o gwcis ar y naidlen fel y dymunwch.

Os penderfynwch chi newid eich dewisiadau yn ddiweddarach yn eich sesiwn pori, gallwch glicio ar y tab ‘Polisi Preifatrwydd a Chwcis’ ar eich sgrin. Bydd hyn yn dangos yr hysbysiad caniatâd eto, a fydd yn rhoi cyfle i chi newid eich dewisiadau neu dynnu’ch caniatâd yn ôl yn llwyr.

Yn ogystal, mae gwahanol borwyr yn darparu dulliau o rwystro a dileu’r cwcis a ddefnyddir gan wefannau. Gallwch newid gosodiadau eich porwr i rwystro/dileu’r cwcis.

I gael rhagor o fanylion am sut i reoli a dileu cwcis, ewch i Wikipedia.org.www.allaboutcookie.org

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU