Rhentu Docfa

Parc Cychod

yn Llyn Llandegfedd

Gan Dŵr Cymru

Storiwch eich Badau Dŵr


Mae ein parc cychod ar gael ar gyfer storio dingi, ceufad a catamarán ar y safle. Mae wedi’i leoli’n gyfleus wrth ymyl y Ganolfan Weithgareddau.

Yma gallwch brynu docfa i storio eich bâd dŵr drwy gydol y flwyddyn. 150 o ddocfeydd storio sydd gennym felly gellir archebu ar yr amod eu bod ar gael.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni ar 0330 0413 381 neu e-bostiwch llandegfedd@dwrcymru.com.

Rhestr Prisiau

TrwyddedCatamaránCeufadDingi
Trwydded Flynyddol (1 Maw – 29 Chwef)£150.00£70.00£120.00
Trwydded Dymhorol (1 Maw – 31 Hyd)£125.00£55.00£100.00
Trwydded Gaeaf yn Unig (1 Tach – 28 Chwef)£75.00£35.00£60.00
Trwydded flynyddol ychwanegol //£100.00
Trwydded dymhorol ychwanegol//£80.00
Hanner hyd y drwydded sy’n weddill Gostyngiad o 50% (pob docfa)

Pethau i’w Gwneud


Pysgota

Mae’r Llyn yn cael ei stocio ar gyfer pysgotwyr a gellir pysgota o’r lan neu o gwch am frithyll seithliw a brithyll brown.

• AM FANYLION •

Antur ar Dir Sych

Mae gennym ddigonedd o weithgareddau i chi eu mwynhau ar dir sych yn ystod eich ymweliad. Rydyn ni’n cynnig saethyddiaeth, saethu clai â laser ac taflu bwyeill.

• AM FANYLION •

Llwybrau Cerdded

Closiwch at fyd natur trwy archwilio un o’n llwybrau cerdded a’n teithiau wedi eu marcio, sy’n ddelfrydol i blant chwarae, dringo ac anturio.

• AM FANYLION •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU