Penhwyad

Llwybr Cerdded

yn Llyn Llandegfedd

Gan Dŵr Cymru

Llwybr Cerdded y Penhwyad


Taith gerdded fer i deuluoedd i grwydro’r goedwig. Cadwch lygad am ein gwestai chwilod a’n blychau adar, a chofiwch aros i weld Penhwyad byd-enwog Llandegfedd cyn dychwelyd i gaffi’r Ganolfan Ymwelwyr am luniaeth.

Mwynhewch y golygfeydd anhygoel wrth grwydro’r goedwig, a chofiwch gadw llygad am y gwestai chwilod a’r blychau adar ar hyd y ffordd.

Manylion y Llwybr

Taith gerdded fer i deuluoedd sy’n crwydro’r goedwig mewn cwta 30 munud.

Difficulty: Hawdd

Distance: 1.0m / 1.5km

Time: 30 munud

Eich Llwybr


Dechrau

Map OS Explorer 152 Dechrau yn ST 329 986

1

Gan ddechrau yn y Ganolfan Ymwelwyr, dilynwch y palmant ac ewch heibio i flaen y Ganolfan Chwaraeon Dŵr. Fe welwch chi arwydd sy'n dangos cyfeiriad y llwybrau cerdded. Dilynwch y llwybr trwy'r gât a fydd yn mynd â chi i'r cae. Ar y llwybr yma, bydd angen i chi droi i'r dde ar ôl mynd trwy'r gât a mynd i fyny'r bryn gan ddilyn ymyl dde'r cae.

2

Trowch i'r dde yn syth ar ôl mynd i'r cae ac ewch i fyny'r bryn nes gweld toriad/croesfan yn y ffin hanner ffordd i fyny trwy'r cae. Manteisiwch ar y cyfle i droi rownd i fwynhau'r olygfa odidog o'r Llyn cyn croesi i'r cae nesaf a pharhau nes cyrraedd y gât i'r goedwig.

3

Ewch i mewn i'r goedwig a dilynwch y llwybr sy'n mynd i lawr heibio i'r Ganolfan Chwaraeon Dŵr a'r Parc Dinis cyn dingo eto i'r cae uwchben y Ganolfan Ymwelwyr a'r cwrs golff bach. Cadwch i'r chwith ac ewch yn ôl i mewn i'r goedwig a fydd yn mynd â chi i'r maes parcio uchaf.

4

Dilynwch y llwybr o'r maes parcio yn ôl i lawr i'r Ganolfan Ymwelwyr gan gofio aros i dynnu llun o Benhwyad enwog Llandegfedd trwy'r pwynt camera. Oeddech chi'n gwybod y daliwyd penhwyad mwyaf y DU yn Llandegfedd – pysgodyn 46 pwys ac 13 owns? (Am bysgodyn anferth!)

Llwybrau eraill a allai fod o ddiddordeb


Llwybr Cerdded i’r Gogledd a Nôl

4.0m / 6.5km. Mwynhewch dro bach hamddenol ar hyd lan dwyreiniol prydferth y llyn a dros y caeau yn y gogledd.

• I’R LLWYBR •

Llwybr Cerdded Glan y Llyn

6.0m / 10.0km Taith hirach sy’n dangos golygfeydd prydferth Llyn Llandegfedd ar eu gorau.

• I’R LLWYBR •

Llwybr Cerdded Coed y Paen

1.5m / 2.5km. Taith gerdded fer yw Llwybr Cerdded Coed y Paen trwy gaeau fferm i bentref Coed y Pane cyn ymweld â Llyn Llandegfedd i fwynhau’r golygfeydd.

• I’R LLWYBR •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU