I’r Gogledd a Nôl

Llwybr Cerdded

yn Llyn Llandegfedd

Gan Dŵr Cymru

Llwybr Cerdded i’r Gogledd a Nôl


Mawrth i Medi yn unig


A relaxing walk across the northern meadows, alongside the beautiful Easter bank of Llandegfedd Lake.

Arhoswch ar hyf y ffordd i fwynhau’r golygfeydd godidog dros ddolydd y gogledd.

Manylion y Llwybr

Mwynhewch dro bach hamddenol ar hyd lan dwyreiniol prydferth y llyn a dros y caeau yn y gogledd.

Difficulty: Cymedrol

Distance: 4.0m / 6.5km

Time: 1-2 awr

Eich Llwybr


Dechrau

Map OS Explorer 152 Dechrau yn ST 329 988

1

Gan ddechrau yn y Ganolfan Ymwelwyr, dilynwch y palmant ac ewch heibio i flaen y Ganolfan Chwaraeon Dŵr. Fe welwch chi arwydd sy'n dangos y llwybrau cerdded. Ewch trwy'r gât a throwch tua'r chwith gan ddilyn gwaelod y cae nes cyrraedd gât arall sy'n mynd â chi i'r goedwig.

2

Dilynwch y llwybr wedi ei farcio trwy'r goedwig nes cyrraedd y gât sy'n arwain i'r ddôl. Parhewch trwy'r ddôl. Mae hi'n bwysig cadw draw o'r lân am ei bod yn lle nythu cyffredin i'r Cwtiaid Torchog ac yn le gorffwys i lawer o adar. Dim ond pysgotwyr a ganiateir ar y lan er diogelwch byd natur ac ymwelwyr.

3

Gan gadw at y llwybr glaswelltog ar ochr dde'r cae, cerddwch heibio i'r orsaf bwmpio ac i mewn i faes parcio'r gogledd. Mae hwn yn lle gwych i aros i orffwys, ac mae toiledau ar gael yma hefyd.

Pan fyddwch chi'n barod, ewch nôl am y Ganolfan Ymwelwyr gan ddilyn yr un llwybr.

Llwybrau eraill a allai fod o ddiddordeb


Llwybr Cerdded y Penhwyad

1.0m / 1.5km. Taith gerdded fer i deuluoedd sydd am grwydro’r goedwig mewn cwta 30 munud.

• I’R LLWYBR •

Llwybr Cerdded Glan y Llyn

6.0m / 10.0km. Taith hirach sy’n dangos golygfeydd prydferth Llyn Llandegfedd ar eu gorau.

• I’R LLWYBR •

Llwybr Cerdded Coed y Paen

1.5m / 2.5km. Mwynhewch olygfeydd godidog o’r llyn ar ôl cerdded trwy’r caeau fferm prydferth ger pentref Coed y Paen.

• I’R LLWYBR •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU