Coed-y-paen

Llwybr Cerdded

yn Llyn Llandegfedd

Gan Dŵr Cymru

Llwybr Cerdded Coed-y-paen


Taith gerdded fer yw Llwybr Cerdded Coed-y-paen trwy gaeau fferm i bentref Coed-y-paen cyn ymweld â Llyn Llandegfedd i fwynhau’r golygfeydd.

Visitors should wear suitable footwear when walking our trails.

Manylion y Llwybr

Ewch am dro byr allan trwy’r caeau fferm i bentref cyfagos Coed-y-paen cyn troi nôl am y Llyn, gan aros i fwynhau’r golygfeydd bendigedig ar hyd y ffordd.

Difficulty: Hawdd

Distance: 1.5m / 2.5km

Time: 1-2 awr

Eich Llwybr


Dechrau

Map OS Explorer 152 Dechrau yn ST 329 988

1

Gan ddechrau yn y Ganolfan Ymwelwyr, dilynwch y palmant ac ewch heibio i flaen y Ganolfan Chwaraeon Dŵr. Fe welwch chi arwydd sy'n dangos cyfeiriad y llwybrau cerdded. Dilynwch y llwybr trwy'r gât a fydd yn mynd â chi i'r cae. Trowch i'r dde ar ôl mynd trwy'r gât ac ewch i fyny'r brin gan ddilyn ymyl dde'r cae.

2

Parhewch i ben y cae nes cyrraedd y gât. Gwnewch y cyfle i droi rownd i fwynhau'r olygfa o'r llyn o'ch safle dyrchafedig.

3

Ewch trwy'r gât a dilynwch y llwybr trwy gât arall i ymuno â'r ffordd. Trowch i'r dde a dilynwch y ffordd i bentref bach ond prydferth Coed y Paen. Yng Nghoed y Paen, fe welwch eglwys ar y chwith a blwch ffôn coch o'ch blaen.

4

Trowch i'r dde ar ôl mynd heibio i'r blwch ffôn, a dilynwch y ffordd nôl i lawr i'r Ganolfan Ymwelwyr. Wrth fynd i lawr (â gofal am fydd yna draffig) fe welwch chi olygfeydd bendigedig o drefi cyfagos Cwmbrân a Phont-y-pŵl.

Llwybrau eraill a allai fod o ddiddordeb


Llwybr Cerdded Glan y Llyn

6.0m / 10.0km Taith hirach sy’n dangos holl olygfeydd bendigedig o amgylch Llyn Llandegfedd.

• I’R LLWYBR •

Llwybr Cerdded y Penhwyad

1.0m / 1.5km Taith gerdded fer i deuluoedd sydd am grwydro’r goedwig mewn cwta 30 munud.

• I’R LLWYBR •

Llwybr Cerdded i’r Gogledd a Nôl

4.0m / 6.5km Mwynhewch dro bach hamddenol ar hyd lan dwyreiniol prydferth y llyn a dros y caeau yn y gogledd.

• I’R LLWYBR •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU