Llogwch eich

Offer

yn Llyn Llandegfedd

Gan Dŵr Cymru

Llogi Offer yn Llyn Llandegfedd


Fe logon ni’r pedalfryddau am rywbeth gwahanol i’w wneud am ben-blwydd fy mab. Cafodd y plant (a’r oedolion!) lwyth o hwyl, ffordd wych o dreulio awr, a bydden i wir yn argymell y peth.

TripAdvisor Review

Mae gennym amrywiaeth anferth o offer o safon uchel i chi eu llogi yn Llyn Llandegfedd, o rwyf-fryddau (SUP) i ganŵs a chaiacs i un, dau neu dri pherson.

Oherwydd galw mawr, rydyn ni wedi cynyddu ein darpariaeth trwy ychwanegu 50 o Badlfyrddau Jobe newydd sbon at ein fflyd.

Mae gennym ni fflyd o bedalfyrddau newydd sbon hefyd – y cyntaf yng Nghymru! Rhywbeth newydd sbon yw’r Pedalfryddau sy’n cyfuno hwyl SUP â’r cysur o fariau llaw. Rydych chi’n stepio ar ddau bad pedalu ar y bwrdd sy’n gyrru’r ddwy asgell o dan y bwrdd sydd, yn eu tro, yn eich gyrru chi ymlaen mewn ffordd hynod effeithlon a chyflym… rydych chi wir yn cerdded ar y dŵr.

Darperir yr holl offer diogelwch yn y pris. Rydyn ni’n croesawu ymwelwyr sydd am ddefnyddio eu siwtiau gwlyb eu hunain. Gall pob sy’n dod â’u hoffer eu hunain logi cymhorthion hynofedd a siwtiau gwlyb o hyd.

Llogi Offer


Dewiswch beth i’w logi o’n fflyd newydd sbon yn Llyn Llandegfedd
Gallwch naill ai wisgo eich siwt gwlyb, cymorth hynofedd a’ch helmed eich hun neu logi’r rhain gennym ni.

Llogi Pedalfyrddau a Rhwyf-fyrddau

Dewiswch o’r rhwyf-fyrddau i un person neu cewch logi Rhwyf-fwrdd Anferth i hyd at 8 person.

• BWCIWCH NAWR •

Llogi Canŵs

Llogwch ganŵ am hyd at awr a ahnner. Mae opsiynau lansio dyddiol ar gael.

• BWCIWCH NAWR •

Llogi Caiac

Cewch logi caiac i un, dau neu dri pherson am hyd at awr a hanner.

• BWCIWCH NAWR •

Trwyddedau Tymor

Yn seiliedig ar dymor 8 mis rhwng Mawrth – Tachwedd, dewiswch o Drwydded Ddigyfyngiad neu Drwydded Teulu.

• BWCIWCH NAWR •

Beth fydd ei Hangen


Wrth logi offer chwaraeon dŵr gennym cewch gymorth hynofedd, helmed (yn dibynnu ar y gweithgaredd) a siwt gwlyb (argymhellir ond opsiynol)

Dewch â’r eitemau canlynol gyda chi…

Gwisg nofio i’w wisgo o dan eich siwt gwlyb
Esgidiau dŵr (bydd hen esgidiau chwaraeon yn gwneud y tro)
Newid dillad
Tywel
Eli haul
Natur anturus

Uchafbwyntiau Eraill


Llogi Offer

Mae gennym amrywiaeth eang o offer o safon uchel i chi ei logi, o rhwyf-fyrddau i ganŵs, a chaiacs i un, dau neu dri pherson.

• AM FANYLION •

Caffi Glan y Llyn

Mae’r Caffi Glan Llyn yn ein Canolfan Ymwelwyr yn cynnig rhai o’r golygfeydd gorau yng Nghymru i chi eu mwynhau dros baned.

• AM FANYLION •

Partïon Pen-blwydd

Os ydych chi’n chwilio am ffordd wreiddiol, creadigol, hwyliog ac iachus o ddathlu pen-blwydd eich plentyn, rydych chi wedi dod i’r lle iawn. Rydyn ni’n darparu ar gyfer partïon plant o bob oedran.

• AM FANYLION •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU