Llogwch eich

Offer

yn Llyn Llandegfedd

Gan Dŵr Cymru

Llogi Offer yn Llyn Llandegfedd


Fe logon ni’r pedalfryddau am rywbeth gwahanol i’w wneud am ben-blwydd fy mab. Cafodd y plant (a’r oedolion!) lwyth o hwyl, ffordd wych o dreulio awr, a bydden i wir yn argymell y peth.

TripAdvisor Review

Mae gennym amrywiaeth anferth o offer o safon uchel i chi eu llogi yn Llyn Llandegfedd.

Rhwyf-fyrddio

Rhwyf-fyrddio

Canŵs

Chaiacs

Darperir siwtiau gwlyb, cymhorthion arnofio a helmedau heb unrhyw dâl ychwanegol. Rydym yn croesawu ymwelwyr sy’n dymuno defnyddio eu siwtiau gwlyb eu hunain.

• MWY O WYBODAETH A BWCIO •

Uchafbwyntiau Eraill


Llogi Offer

Mae gennym amrywiaeth eang o offer o safon uchel i chi ei logi, o rhwyf-fyrddau i ganŵs, a chaiacs i un, dau neu dri pherson.

• AM FANYLION •

Caffi Glan y Llyn

Mae’r Caffi Glan Llyn yn ein Canolfan Ymwelwyr yn cynnig rhai o’r golygfeydd gorau yng Nghymru i chi eu mwynhau dros baned.

• AM FANYLION •

Partïon Pen-blwydd

Os ydych chi’n chwilio am ffordd wreiddiol, creadigol, hwyliog ac iachus o ddathlu pen-blwydd eich plentyn, rydych chi wedi dod i’r lle iawn. Rydyn ni’n darparu ar gyfer partïon plant o bob oedran.

• AM FANYLION •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU