Anturiaethau Dŵr Cymru

Hwylio

yn Llyn Llandegfedd

Gan Dŵr Cymru

Profiad hwylio gorau de Cymru


Darganfyddwch fyd o antur…

Agorwch y drws ar fyd cyffrous o hwylio, camp sy’n enwog am ei hamrywiaeth a’i phosibiliadau di-ri.

Rhyddhewch eich hwyliwr mewnol heddiw a chychwyn ar daith fythgofiadwy.

Mae hwylio’n gamp amrywiol dros ben, gyda gweithgareddau at ddant pawb.

Opsiynau


Clwb Hwylio Llandegfedd


Dyma gartref Clwb Hwylio Llandegfedd. Mae’r clwb yn darparu rasys ar gyfer hwylwyr mwy profiadol, a hyfforddiant a datblygiad i hwylwyr dros 8 oed. Cynhelir y rasys brynhawn Sul fel rheol, ar ar nos Fercher yn yr haf. Mae aelodaeth o Glwb Hwylio Llandegfedd yn caniatáu i chi:

Ymuno yn y rasys

Cael hyfforddiant gan hyfforddwyr cymwys

Cael hyfforddiant rasio

Ymuno yn ein gweithgareddau cymdeithasol a’r cyfryngau cymdeithasol

Defnyddio cychod y clwb

• MANYLION PELLACH •

Cyrsiau Hwylio i Ddechreuwyr


Cyflwyniad i Hwylio

Sesiwn dwy awr a hanner sy’n cynnig cyflwyniad i hwylio dingis. Bydd y sesiwn yn dechrau dangos hanfodion llywio a chriwio i chi gyda hyfforddwr ar fwrdd y cwch. Sesiwn hwyliog sy’n gallu arwain ymlaen at gyrsiau hwylio eraill os ydych chi’n dymuno. Neu gallwch gael blas ar gamp newydd sy’n gallu arwain at hobi newydd neu ffordd newydd o fyw. Mae angen o leiaf 1 berson i gynnal sesiwn.

• BWCIWCH NAWR •

Lefel 1 – Mynd ar y Dŵr (Dechrau Hwylio)

Cyflwyniad i’r gamp sy’n cwmpasu’r wybodaeth sylfaenol sydd ei hangen i fynd i’r dŵr heb oruchwyliaeth.

• BWCIWCH NAWR •

Lefel 2 – Hanfodion Hwylio (Sgiliau Sylfaenol)

Datblygu’r sgiliau i hwylio’n annibynnol (cwrs dau ddiwrnod). £200 y person neu £360 os oes dau oedolyn yn bwcio gyda’i gilydd.

• BWCIWCH NAWR •

Lefel 3 – Hwylio Gwell

Cwrs dau ddiwrnod i atgyfnerthu’r sgiliau sylfaenol a gwella’r technegau a ddysgwyd yn Lefel 2. Mae hyn yn cynnwys cyflwyniad i’r modiwlau uwch hefyd.

• BWCIWCH NAWR •

Cyrsiau Hwylio Uwch


I drefnu lle neu gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o’n cyrsiau hwylio uwch, e-bostiwch watersportsllandegfedd@dwrcymru.com

Sailability

Rhaglen genedlaethol yr RYA ar gyfer pobl anabl sydd am fynd i hwylio’n rheolaidd yw Sailability. Rydyn ni’n un o 200 o leoliadau ar draws y DU sy’n cynnig y cwrs. Mae Sailability am #FwyNaHwylio. Mae Hwylwyr yn mynwyhau’r awyr iachm yn teimlo rhyddid ar y dŵr, yn actif, yn dysgu sgiliau newydd ac yn magu hyder. Dyma’r gweithgaredd perffaith i fwynhau tawelwch meddwl a rhyddid ar y dŵr neu i ddatbygu eich sgiliau er mwyn cystadlu. Mae ein cyrsiau RYA Sailability yn cynflwyno pobl ifanc ac oedolion ag anableddau i hwylio. Bydd ein cyrsiau’n mynd â’r cyfranogwyr o fod yn ddechreuwyr pur i fod yn hwylwyr medrus neu gallant ddod am ychydig bach o hwyl yn unig.

• BWCIWCH NAWR •

Hwylio Iau

Cyrisau cydnabyddedig, ardystiedig yr RYA yw ein holl gyrsiau hwylio ar gyfer pobl ifanc. Gall amodau’r tywydd ddylanwadu ar gyflawniad y cyfranogwyr, ond os bydd yr amodau’n rhesymol, bydd dechreuwyr pur yn cyflawni’r camau canlynol yn dibynnu ar ba gwrs y maen nhw’n dewis.

• BWCIWCH NAWR •

Hyfforddiant Preifat


Byddem wrth ein bodd i gynnig hyfforddiant preifat mewn unrhyw faes o chwaraeon dŵr yn dibynnu ar eich anghenion. Rydyn ni’n cynnig sawl cyfuniad arall o weithgareddau ar dir sych ac ar y dŵr. Cysylltwch â ni i drefnu achlysur pwrpasol a chael rhagor o fanylion am gyrsiau.

llandegfedd@dwrcymru.com neu 01633 373408

Parc Dingis


Mae ein Parc Dingis mewn lleoliad cyfleus wrth ymyl y Ganolfan Chwaraeon Dŵr.

Gallwch brynu lle i storio eich cwch trwy gydol y flwyddyn. Mae gennym 150 o leoedd storio, felly mae bwcio’n dibynnu ar argaeledd.

Storio fesul Blwyddyn – £100 Mawrth i Chwefror (nid yw’n cynnwys mynd allan ar y dŵr).

Storio fesul Tymor – £80 Mawrth i Hydref (nid yw’n cynnwys mynd allan ar y dŵr).

Storio dros y Gaeaf – £50 o Dachwedd i Chwefror.

Cysylltwch i holi am argaeledd ac i gael rhagor o fanylion 01633 373408 neu e-bosiwchllandegfedd@dwrcymru.com

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU