Anturiaethau Dŵr Cymru

Hwylfyrddio

yn Llyn Llandegfedd

Gan Dŵr Cymru

Hwylfyrddio yn Llyn Llandegfedd


Does yna ddim gwefr wel na sgimio ar draws wyneb y dŵr gyda ffrindiau neu’ ffrindidch cyd-hwylfyrddwyr. Os ydych chi am roi cynnig ar gamp sy’n ymarfer y corff i gyd ac yn eich gwneud chi’n un â’r gwynt a’r dŵr, yna hwylfyrddio yw’r union beth i chi.

Cyn dim byddwch chi’n mwynhau’r wefr o reidio tonnau, mynd gyda’ch bryd neu wibio dros y dŵr cyn gynted ag y gallwch chi. Rydyn ni’n cynnig cyrsiau a hyfforddiant preifat ac yn llogi offer. Gallwch ddod â’ch offer eich hun a phrynu trwydded hanner diwrnod i ddefnyddio’r llyn am gwta £10.

Cliciwch ar y botwm isod i brynu trwydded hanner diwrnod.

• BWCIWCH NAWR •

Cyrsiau Hwylfyrddio


Cwrs Cyflwyno

Cyflwyniad sylfaenol iawn i hwylfyrddio yw hwn ac nid yw’n rhan o Gynllun Hwylfyrddio Cenedlaethol yr RYA. Erbyn diwedd y sesiwn, bydd y disgyblion wedi cael cyflwyniad i hanfodion sylfaenol hwylfyrddio ac wedi mwynhau’r profiad o sefyll ar fwrdd a symud dros y dŵr. Sesiwn tair awr yw hon, ar fore Sadwrn fel rheol, ond gellir ei threfnu ar adegau eraill i ddiwallu anghenion grwpiau bach o dri neu ragor. Ffoniwch 01633 373 408 i gael rhagor o wybodaeth.

Dechrau Hwylfyrddio

Dyma gwrs cyntaf Cynllun Hwylfyrddio Cenedlaethol yr RYA. Nid oes angen dim o ddilyn y cwrs, hebl;aw am ryw lefel o hyder yn y dŵr. Bydd yr hyfforddiant yn cynnwys cyflwyniad i’r offer, ymarfer y sgiliau ar y tir, ymarfer ar y dŵr ac wedyn asesiad ar gyfer y dystysgrif Dechrau Hwylfyrddio. Cwrs dau ddiwrnod yw hwn sy’n rhedeg ar y rhan fwyaf o benwythnosau yn ystod y tymor, er y gellir ei drefnu ar adegau eraill i ddiwallu anghenion grwpiau bychain o drin enu ragor. £200 y person neu £360 os oes dau oedolyn yn bwcio gyda’i gilydd. Ffoniwch 01633 373 408 i gael rhagor o wybodaeth.

Canolradd

Gwella Technegau, Cyflwyniad i Symud yn Gyflym: Nod y cwrs yma yw cywreinio’r technegau a fydd yn gwneud lansio’n fwy slic a throi’n gynt, a byddwn yn eich gosod mewn harnais ac yn addasu’ch safiad i ymdopi â mwy o bŵer. Ar ddiwedd y cwrs bydd asesiad ar gyfer y dystysgrif Canolradd. Cwrs dau ddiwrnod yw hwn sy’n rhedeg ar benwythnosau trwy gydol y tymor fel rheol, ond gellir ei drefnu ar adegau eraill i ddiwallu anghenion grwpiau bychain o dri neu ragor. £200 y person neu £360 os oes dau oedolyn yn bwcio gyda’i gilydd. Ffoniwch 01633 373 408 i gael rhagor o wybodaeth.

Cwrs Hwylfyrddio i Bobl Ifanc

Mae hwylfyrddio’n cynnig camp i bobl ifanc sy’n gallu helpu i fagu hyder, cryfder, cydsymud ac ystwythder. Mae cyrsiau hwylfyrddio iau ar gael gan defnyddio ein hoffer pwrpasol sy’n cynnwys byrddau sefydlog â rigiau ysgafn sy’n hawdd eu trin. Cynigir RYA Lefelau 1, 2, 3 a 4. Mae gennym amrywiaeth o offer i bobl ifanc eu llogi. £140 y person am gwrs dau ddiwrnod. £170 y person neu £320 os oes dau plant yn bwcio gyda’i gilydd. Ffoniwch 01633 373 408 i gael rhagor o wybodaeth.

Hyfforddiant Preifat


Byddem wrth ein bodd i gynnig hyfforddiant preifat mewn unrhyw faes o chwaraeon dŵr yn dibynnu ar eich anghenion. Rydyn ni’n cynnig sawl cyfuniad arall o weithgareddau ar dir sych ac ar y dŵr.

£60 y person neu £100 os oes dau oedolyn yn bwcio gyda’i gilydd.

Cysylltwch â ni i drefnu achlysur pwrpasol ac i ofyn am ragor o fanylion am gyrsiau llandegfedd@dwrcymru.com neu 01633 373408

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU