Gwobrau

Diolch

yn Llandegfedd

Gan Dŵr Cymru

Gwobrau Diolch yn Llandegfedd


Mae’r Gwobrau Diolch yn ffordd i chi roi gwybod i ni am rywun (neu dîm o bobl) sydd wedi darparu gwasanaeth rhagorol ar eich cyfer.

Ydych chi wedi cael gwasanaeth neilltuol gan aelod o’n staff yn Llyn Llandegfedd? Ydych chi am iddyn nhw wybod eu bod wedi plesio?

Gallai hyn gynnwys unrhyw un yn Llandegfedd sydd wedi mynd gam ymhellach i’ch helpu chi, wedi rhag-weld eich anghenion ac ymateb iddynt, darparu gwasanaethau cwsmeriaid neilltuol neu wedi adio sglodion ychwanegol at eich plât yn y caffi er enghraifft!

Bydd pawb sy’n cael eu henwebu’n cael gwybod eich bod wedi gwerthfawrogi eu hymdrechion. Mae yna enillwyr misol a blynyddol hefyd, lle caiff yr enillwyr lythyr i’w llongyfarch a thocynnau rhodd i ddiolch iddynt am eu hymdrechion.

• Sut i Enwebu •

Uchafbwyntiau Eraill


Caffi Glan y Llyn

Mae ein Canolfan Ymwelwyr yn cynnig caffi moethus a balconi sy’n cynnig golygfeydd panoramig dros y llyn. Heb os, dyma un o olygfeydd gorau Cymru wrth fwynhau paned.

• AM FANYLION •

Ymweliadau Grŵp

Dim ots a ydych chi’n dod gyda grŵp ysgol, prifysgol neu fel rhan o ddiwrnod corfforaethol gyda’ch cwmni, dyma’r lle delfrydol i ddod fel grŵp,

• AM FANYLION •

Gweithgareddau ar Dir Sych

Er ein bod ni’n adnabyddus am chwaraeon dŵr a physgota, rydyn ni’n cynnig Saethyddiaeth, Saethu Clai â Laseri ac rydyn ni wedi ychwanegu cwrs golff bach y tu ôl i’r Ganolfan Ymwelwyr hefyd.

• AM FANYLION •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU