Gwyliau Ysgol

Gweithgareddau

yn Llyn Llandegfedd

Gan Dŵr Cymru

Tîm Llandeg yn Llyn Llandegfedd


Yn ystod yr holl wyliau ysgol rydyn ni’n cynnig diwrnodau aml-weithgaredd ar gyfer plant ac oedolion ifanc rhwng 8 ac 16 oed. Croeso i bawb, o ddechreuwyr i hen lawiau mewn chwaraeon dŵr a phawb yn y canol. Mae’r gweithgareddau dŵr yn cynnwys canwio, caiacio, adeiladu rafftiau, hwylio, rhwyf-fyrddio, pedalfyrddio a hwylfyrddio. Ymlaciwch gan wybod bod eich plant mewn dwylo da gyda’n hyfforddwyr profiadol hollol gymwys.

Byddwn ni’n darparu offer diogelwch a bydd y cwch diogelwch wrth law bob amser. Bydd y plant yn cael ymarfer corff, yn dysgu sgiliau ymarferol ac yn dysgu sgiliau bywyd fel gweithio mewn tîm.

I drefnu lle, cliciwch ‘Bwciwch Nawr’, neu i gael rhagor o fanylion cysylltwch ag aelod o’r tîm chwaraeon dŵr ar01633 373408 neu llandegfedd@dwrcymru.com

Mae tocynnau rhodd a sesiynau blasu ar gael hefyd.

Dydd Llun i ddydd Gwener

Mae sesiynau dydd Llun, dydd Mawrth a dydd Mercher yn rhedeg rhwng 10an a 4pm. Mae’r rhain yn ddelfrydol i ddechreuwyr ac i’r rhai sydd am wella eu hyder a’u sgiliau ar y dŵr. Rydyn ni’n gwarantu o leiaf 2 weithgaredd y dydd – a rhagor os oes amser! Gellir bwcio unrhyw beth o un diwrnod i’r gwyliau ysgol i gyd. Mae nifer y llefydd yn gyfyngedig ac maen nhw’n llenwi’n gyflym, felly argymhellir bwcio ymlaen llaw i osgoi siom. Mae’r sesiynau’n rhedeg rhwng 10am a 4pm.

• BWCIWCH NAWR •

Cyrsiau Hwylfyrddio a Hwylio i Bobl Ifanc


Rydyn ni’n cynnal cyrsiau hwylfyrdido a hwylio i bobl ifanc yn ystod gwyliau ysgol hefyd.

Y pris yw £50 y plentyn 8-16 oed y dydd neu £220 am bum niwrnod dydd Llun i ddydd Gwener.

Mae’r prisiau’n cynnwys cyrsiau hwylio a hwylfyrddio 1-4.

• BWCIWCH NAWR •

Uchafbwyntiau Eraill


Hwylfyrddio

Nid oes yna ddim sy’n fwy gwefreiddiol na sgimio dros wyneb y dŵr. Os ydych chi am roi cynnig ar weithgaredd sy’n gweithio pob rhan o’r corff, yna hwylfyrddio yw’r union beth i chi.

• AM FANYLION •

Hwylio

Mae hwylio’n gamp amrywiol dros ben, gyda gweithgareddau at ddant pawb. Dyluniwyd Cynllun Hwylio Cenedlaethol yr RYA i”ch helpu chi i fwynhau pa agwedd bynnag ar y gamp sy’n apelio atoch chi.

• AM FANYLION •

Llogi Offer

Mae gennym amrywiaeth eang o offer o safon uchel i chi ei logi, o rhwyf-fyrddau i ganŵs, a chaiacs i un, dau neu dri pherson.

• AM FANYLION •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU