Gwyliau Ysgol

Gweithgareddau

yn Llyn Llandegfedd

Gan Dŵr Cymru

Tîm Llandeg yn Llyn Llandegfedd


Yn ystod yr holl wyliau ysgol rydyn ni’n cynnig diwrnodau aml-weithgaredd ar gyfer plant ac oedolion ifanc rhwng 8 ac 15 oed. Croeso i bawb, o ddechreuwyr i hen lawiau mewn chwaraeon dŵr a phawb yn y canol. Mae’r gweithgareddau dŵr yn cynnwys canwio, caiacio, adeiladu rafftiau, hwylio, rhwyf-fyrddio, pedalfyrddio a hwylfyrddio. Mae gweithgareddau ar y tir yn cynnwys saethyddiaeth, cyfeiriannu a saethu clai laser.

Rydyn ni’n gwarantu o leiaf 2 weithgaredd y dydd – a rhagor os oes amser! Gellir bwcio unrhyw beth o un diwrnod i’r gwyliau ysgol i gyd. Mae gostyngiadau ar gael ar gyfer archebion wythnos gyfan.

Ymlaciwch gan wybod bod eich plant mewn dwylo da gyda’n hyfforddwyr profiadol hollol gymwys. Bydd y plant yn cael ymarfer corff, yn dysgu sgiliau ymarferol ac yn dysgu sgiliau bywyd fel gweithio mewn tîm.

Byddwn ni’n darparu offer diogelwch a bydd y cwch diogelwch wrth law bob amser.

Mae’r sesiynau’n rhedeg rhwng 9.30am a 4.30pm, Dydd Llun i ddydd Gwener

• BWCIWCH NAWR •

Sesiynau Dysgu Ieuenctid


Rydym hefyd yn darparu sesiynau blasu, cyrsiau a hyfforddiant mewn nifer o chwaraeon dŵr ar gyfer plant a phobl ifanc yn ystod gwyliau’r ysgol.

Sesiynau Blasu

• BWCIO •

Datblygu Sgiliau

• BWCIO •

Hyfforddiant Preifat

• BWCIO •

Uchafbwyntiau Eraill


Hwylfyrddio

Nid oes yna ddim sy’n fwy gwefreiddiol na sgimio dros wyneb y dŵr. Os ydych chi am roi cynnig ar weithgaredd sy’n gweithio pob rhan o’r corff, yna hwylfyrddio yw’r union beth i chi.

• AM FANYLION •

Hwylio

Mae hwylio’n gamp amrywiol dros ben, gyda gweithgareddau at ddant pawb. Dyluniwyd Cynllun Hwylio Cenedlaethol yr RYA i”ch helpu chi i fwynhau pa agwedd bynnag ar y gamp sy’n apelio atoch chi.

• AM FANYLION •

Llogi Offer

Mae gennym amrywiaeth eang o offer o safon uchel i chi ei logi, o rhwyf-fyrddau i ganŵs, a chaiacs i un, dau neu dri pherson.

• AM FANYLION •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU