Taith Gerdded

Fflora’r

Goedwig

Yours to explore

Gan Dŵr Cymru

4 May

Taith Gerdded Fflora’r Goedwig

Dewch am dro i fwynhau prydferthwch y gronfa ddŵr a’r coetir wrth ddysgu am fflora ein coetir.

Yn y gwanwyn, mae amrywiaeth anhygoel o fflora’n blaguro yng Nghoedwig Pentre Waun. Dan arweiniad Andy Karen o Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent a’n Tîm o Ofalwyr, cewch ddysgu am y coed, y blodau a’r planhigion eraill yn yr ecosystem coedwigol hyfryd yma.

Dydd Sadwrn 4 Mai | 10.00am – 12.00pm | Am Ddim

• BWCIWCH NAWR •

Ariennir y prosiect hwn gan gynllun y Grant Buddsoddi mewn Coetiroedd (TWIG). Mae’n cael ei ddarparu gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

Lluniau: Maddy Rawlings (Dwr Cymru)

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU