Taith Gerdded

Côr y Bore Bach

Llyn Llandegfedd

Yours to explore

Gan Dŵr Cymru

4 May

Taith Gerdded Côr y Bore Bach

Andy Karen o Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent a’n Tîm o Ofalwyr fydd yn arwain y daith gerdded hudolus dwy awr o hyd yma trwy brydferthwch ein coetiroedd gyda’r wawr.

Gwerthfawrogwch harddwch y gronfa a’r coetiroedd cyfagos wrth ddysgu am ein hamrywiaeth eang o adar bridio ac ymfudol. Peidiwch â cholli’r cyfle bendigedig yma i ymgolli ym myd natur a mwynhau symffoni cân yr adar!

Ymunwch â ni wrth i ni ddathlu hud ein coetiroedd ar Ddiwrnod Rhyngwladol Côr y Bore Bach!

Dydd Sadwrn, 4 Mai, 6.00am – 8.00am, AM DDIM

• BWCIO •

Rhaid gwisgo esgidiau addas (esgidiau cerdded). Nid yw’r daith yn addas i gerbydau olwynion.

Ariennir y prosiect hwn gan gynllun y Grant Buddsoddi mewn Coetiroedd (TWIG). Mae’n cael ei ddarparu gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU