Digwyddiadau

Llyn Llandegfedd

Gan Dŵr Cymru

Llyn Llandegfedd yw’r lle perffaith i gynnal achlysuron dan do ac awyr agored.

O helfeydd wyau Pasg i ymweliadau Nadoligaidd Siôn Corn, gyda chrefftau Calan Gaeaf, twrnameintiau pysgota, teithiau cerdded, llwybrau bywyd gwyllt a chystadlaethau chwaraeon ar hyd y ffordd.

Cadwch lygad ar ein calendr a chofiwch ein dilyn ar y cyfryngau cymdeithasol i weld y newyddion a’n cyhoeddiadau.

Digwyddiadau dan Sylw


Mae'n ddrwg gennym, nid oes unrhyw ddigwyddiadau sy'n cyd-fynd â'ch meini prawf chwilio.

25 Aug

Diwrnod o Hwyl i Adarwyr

Diwrnod o hwyl a gweithgareddau i blant 6 i 11 oed gan gynnwys crefft, teithiau tywys, helfa drysor a chyfle i gael golwg agos ar adar ysglyfaethus.

25 Aug

Adennydd Cymru, Haf

Ymunwch â ni am y profiad eithaf o hebogyddiaeth wrth i Adennydd Cymru ymweld â Llyn Llandegfedd gydag ambell i westai arbennig.

17 Sep

Adennydd Cymru, Hydref

Ymunwch â ni am y profiad eithaf o hebogyddiaeth wrth i Adennydd Cymru ymweld â Llyn Llandegfedd gydag ambell i westai arbennig iawn gan gynnwys Florence yr Eryr Gynffonwen.

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU