Ofal Hosbis Dewi Sant

Her Nofie - Caiac - SUP

Llyn Llandegfedd

Yours to explore

Gan Dŵr Cymru

12 Oct

Her Nofie – Caiac – SUP

Digwyddiad newydd cyffrous yw NOFIO – CAIAC – SUP â’r nod o wthio’r rhai sy’n cymryd rhan i’r eithaf a chodi arian pwysig ar gyfer Gofal Hosbis Dewi Sant.

Mae’r digwyddiad codi arian yma’n addas i unrhyw un, o driathletwyr i’r rhai sy’n chwilio am ffordd hwyliog o gyfrannu at achos da.

Bydd yr holl arian a godir trwy’r digwyddiad cyffrous yma’n mynd yn uniongyrchol i Ofal Hosbis Dewi Sant, er mwyn darparu gwasanaethau hanfodol i gynorthwyo’r bobl hynny ag afiechydon sy’n cyfyngu ar fywyd.

Mae’r manylion cofrestru a rhagor o wybodaeth am y digwyddiad yma..

• MANYLION PELLACH •

[Button link is to external website]

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU