Ymunwch â ni am

Helfa Wyau Pasg

yn Llyn Llandegfedd

Llys-y-Frân is free to enter

Gan Dŵr Cymru

15 Apr – 18 Apr

Helfa Wyau Pasg 2022

Codwch fap a thaflen cliwiau o’r caffi ac ymunwch yn yr hwyl!

Allwch chi ffeindio’r llythrennau cudd i sillafu’r gair ar thema’r Pasg i hawlio’ch gwobr? Talwch yn y caffi wrth gyrraedd a cewch wobr siocled a phecyn Pasg ar y diwedd. Mae’r pecynnau Pasg yn cynnwys llyfr lliwio, pecyn creons, balwn, sticeri a chwdyn.

£5.00 y plentyn

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU