Siôn Corn ar

Gwch Cyflym

Nadolig 2021

Nadolig Llawen!

Gan Dŵr Cymru

18 Dec – 19 Dec

Frecwast Hwyr gyda Siôn Corn

Rydyn ni wrth ein bodd i gyhoeddi bod Siôn Corn wedi ffeindio amser yn ei galendr prysur i ymweld â ni dros y ’Dolig.

Ar ôl y siom o orfod canslo’i ymweliad y llynedd oherwydd y pandemig byd-eang, mae Siôn Corn yn edrych ymlaen yn fawr at gael ymweld â Llyn Llandegfedd eto. Bydd Siôn Corn yn mwynhau cwrdd â nifer gyfyngedig o westeion lwcus yn ein Caffi Glan Llyn, ac am y bydd y ceirw’n magu nerth at Noswyl y Nadolig, fe fydd e’n cyrraedd ar ei gwch cyflym personol.

Ar ôl brecwast blasus, caiff y plant wahoddiad i fynd allan ar falconi’r Caffi i weld Siôn Corn yn cyrraedd dros y dŵr. Wedyn bydd yn ymuno â nhw yn y caffi (gan gadw pellter cymdeithasol wrth gwrs) i sgwrsio â phob un a rhoi rhodd o safon iddynt.

Argymhellir bwcio’n gynnar am fod lleoedd yn gyfyngedig.

Plant £16.95  |  Oedolyn gyda phlentyn £10.95

• BWCIWCH NAWR •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU