Rhybudd am

Ffilmio

yn Llyn Llandegfedd

Mae mynediad i Lyn Llandegfedd am ddim

Gan Dŵr Cymru

22 Jul

Ffilmio – Diwrnod Atal Boddi’r Byd

🎬 Rhybudd am ffilmio yn Llyn Llandegfedd

Cyn Diwrnod Atal Boddi’r Byd, byddwn ni’n ffilmio ymarfer achub ffug er mwyn tynnu sylw at beryglon nofio dan amodau heb reolaeth.

Bydd criwiau ffilmio a ffotograffwyr yn bresennol ynghyd â thimau achub y gwasanaethau brys. Os nad ydych am gael eich ffilmio, osgowch yr ardaloedd lle mae’r camerâu.

Byddwn ni ar agor fel arfer, ond byddwch yn amyneddgar â ni a pharchwch y camerâu.

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU