Ffair Llandegfedd a

Diwrnod Agored Gweithgareddau

+ Barbeciw

Yours to explore

Gan Dŵr Cymru

6 May

Ffair a Diwrnod Agored

Ymunwch â ni yn Llyn Llandegfedd dydd Llun Gŵyl Fai am ddiwrnod agored arbennig a ffair fwyd a chrefftau.

Diwrnod i’r brenin i’r teulu cyfan gyda sesiynau blasu mewn amrywiaeth o chwaraeon dŵr a thir sych am bris rhowch-gynnig-arni arbennig o £5.00. Don’t miss out on the opportunity to try something new!

Bydd yna 30 o stondinau bwyd, diod a chrefftau diolch i GW Crafters a barbeciw o 12pm ymlaen.

• BWCIWCH SESIWN BLASU •

Mae sesiynau blasu ar gael trwy’r dydd, pob un dan arweiniad un o’n hyfforddwyr gweithgareddau profiadol. Rhowch gynnig ar hwylio dingis*, canŵio, caiacio, rhwyf-fyrddio, taflu bwyeill/saethu â laserau**, saethyddiaeth neu gyfeiriannu. Mae pob sesiwn blasu’n cymryd 30 munud ac yn costio £5.

* Partneriaeth â Llandgefedd Sailing Club   ** 15 munud yr un

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU