Byd bach y

Chwilod

Mae mynediad i Lyn Llandegfedd am ddim

Gan Dŵr Cymru

24 Aug

Eco-Tivity! Byd bach y Chwilod

Ymunwch â ni wrth i ECO-TIVITY ddychwelyd.

Trwy gydol gwyliau’r haf, byddwn ni’n cynnal amrywiaeth o sesiynau gweithgarwch cyffrous lle byddwn ni’n mwynhau ein bywyd gwyllt a’n hamgylchedd bendigedig.

Dewch ar helfa chwilod i chwilio am ieir bach yr haf, chwilod a bwystfilod bach eraill wrth i ni edrych ar fyd natur cudd ein lleoliad prydferth.Addas i blant 8-12 oed. £10 y plentyn.

Sesiwn bore 10am – 12.30-pm. Sesiwn Prynhawn 2pm – 4.30pm.

• BWCIWCH NAWR •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU