Eco-Tivity!

Adar Prydain

Mae mynediad i Lyn Llandegfedd am ddim

Gan Dŵr Cymru

27 Aug

Eco-Tivity! Adar Prydain

Ymunwch â ni wrth i ECO-TIVITY ddychwelyd.

Trwy gydol gwyliau’r haf, byddwn ni’n cynnal amrywiaeth o sesiynau gweithgarwch cyffrous lle byddwn ni’n mwynhau ein bywyd gwyllt a’n hamgylchedd bendigedig.

Dewch i adarydda i geisio gweld rhai o’n ffrindiau pluog o gwmpas y Llyn. Bydd yna weithdy hefyd lle byddwn ni’n gwneud danteithion blasus i ddenu’r adar i’ch  gardd gefn chi.

Addas i blant 8-12 oed. £10 y plentyn.

Sesiwn bore 10am – 12.30-pm. Sesiwn Prynhawn 2pm – 4.30pm.

• BWCIWCH NAWR •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU