Llyn Llandegfedd

Diwrnod o Hwyl

i Adarwyr

Mae mynediad i Lyn Llandegfedd am ddim

Gan Dŵr Cymru

25 Aug

Diwrnod o Hwyl i Adarwyr

Diwrnod o hwyl a gweithgareddau i blant 6 i 11 oed gan gynnwys crefft, teithiau tywys, helfa drysor a chyfle i gael golwg agos ar adar ysglyfaethus.

Bydd plant wrth eu boddau â’r cyfle hwn i weld adar ysglyfaethus a’u gwylio yn hedfan uwchben y gronfa ddŵr mewn arddangosfa. Byddant hefyd yn dysgu am eu hymddygiad a’u cadwraeth.

Yn ogystal â chreu gwestai trychfilod, bwydwyr adar ad phypedau bysedd bywyd gwyllt, byddant hefyd yn cymryd rhan mewn helfa drysor adar o amgylch y ganolfan ymwelwyr a mwynhau mynd am dro trwy goetir Llyn Llandegfedd ar ‘Daith Hebog’ unigryw gyda Lewis o Wings of Wales.

Pris: £15.00

Oed: 6 – 11 mlwydd 

Gellir hefyd darparu pecyn bwyd (£6.50) ond bydd angen ei drefnu ymlaen llaw gyda threfnwyr y diwrnod gweithgareddau. Bydd y cinio yn cynnwys dewis o frechdanau ham neu gaws a photel o ddŵr, creision a ffrwyth.

• BWCIO NAWR •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU