Adennydd

Cymru

yn Llyn Llandegfedd

Mae mynediad i Lyn Llandegfedd am ddim

Gan Dŵr Cymru

10 Jul

Adennydd Cymru yn Llyn Llandegfedd

Ymunwch â ni am y profiad eithaf o hebogyddiaeth wrth i Adennydd Cymru ymweld â Llyn Llandegfedd gydag ambell i westai arbennig iawn gan gynnwys Florence yr Eryr Gynffonwen a Hebogiaid Harris ynghyd â’r ffotagraffydd cadwraeth a’r adaryddwr Lewis Phillips.

Cewch ddysgu o ble mae’r gwahanol rywogaethau’n dod, eu statws cadwraeth a’u deiet. Cewch ymuno ar Daith yr Hebog hefyd wrth i ni grwydro’r caeau a’r coedwigoedd cyfagos.

Wrth gerdded, cewch weld sut mae’r Hebogiaid mawreddog hyn yn gweithio ac yn hedfan gyda’i gilydd.

• BWCIWCH NAWR •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU