Adennydd

Cymru

yn Llyn Llandegfedd

Mae mynediad i Lyn Llandegfedd am ddim

Gan Dŵr Cymru

11 Sep

Adennydd Cymru yn Llyn Llandegfedd

Ymunwch â ni am y profiad eithaf o hebogyddiaeth wrth i Adennydd Cymru ymweld â Llyn Llandegfedd gydag ambell i westai arbennig iawn gan gynnwys Florence yr Eryr Gynffonwen.

Cewch ddysgu o ble mae’r gwahanol rywogaethau’n dod, eu statws cadwraeth a’u deiet. Cewch ymuno ar Daith yr Hebog hefyd wrth i ni grwydro’r caeau a’r coedwigoedd cyfagos.

Wrth gerdded, cewch weld sut mae’r Hebogiaid mawreddog hyn yn gweithio ac yn hedfan gyda’i gilydd.

10.30am tan 11.00am – Cwrdd a’r Adar

1.00pm – Taith yr Hebog (£3)

3.00pm – Arddangosfa Hedfan gyda Flourence yr Eryr Gynffonwen

Does dim angen bwcio, dim ond troi i fyny ar y diwrnod. All tocynnau am Taith yr Hebog (50 o bobol ar y fwyaf) cael i pryny ar y diwrnod.

Gofynnwn yn garedig i chi beidio dod a’ch ci i mewn i’r ardal y digwyddiad.

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU