Adennydd

Cymru

yn Llyn Llandegfedd

Mae mynediad i Lyn Llandegfedd am ddim

Gan Dŵr Cymru

29 May

Adennydd Cymru, Gwanwyn

REARRANGED DATE

Ymunwch â ni am y profiad eithaf o hebogyddiaeth wrth i Adennydd Cymru ymweld â Llyn Llandegfedd gydag ambell i westai arbennig iawn gan gynnwys Florence yr Eryr Gynffonwen a Hebogiaid Harris ynghyd â’r ffotagraffydd cadwraeth a’r adaryddwr Lewis Phillips.

Cewch ddysgu o ble mae’r gwahanol rywogaethau’n dod, eu statws cadwraeth a’u deiet. Cewch ymuno ar Daith yr Hebog hefyd wrth i ni grwydro’r caeau a’r coedwigoedd cyfagos.

Wrth gerdded, cewch weld sut mae’r Hebogiaid mawreddog hyn yn gweithio ac yn hedfan gyda’i gilydd.

Nid oes angen bwcio, dim ond galw draw! Gofynnwn yn garedig i chi beidio â dod â chŵn i ardal y digwyddiad.

10.30am i 11.00amCwrdd â’r Adar (am ddim)
11.30pmTaith Gerdded yr Hebog * (£5)
3.00pmFlorence yr Eryr Cynffonwen yn Hedfan (am ddim)

* Mae’r Daith Gerdded Hebog Harris yn gyfle i wylio’r aderyn prydferth yma, a dysgu am ei ymddygiad a’i arferion. Bydd aelodau’r grŵp yn cymryd troeon i wisgo’r menig heboga  a chael profiad o’r aderyn ysglyfaethus yma’n glanio ar eu llaw. Y Daith Heboga yw’r unig elfen o achlysur Adenydd Cymru y mae angen bwcio ar ei chyfer a’r cyntaf i’r felin gaiff falu. Bwciwch yma.

Oedran – dros 14 oed

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU