Anturiaethau Dŵr Cymru

Cychod Pŵer

yn Llyn Llandegfedd

Gan Dŵr Cymru

Cychod Pŵer yn Llyn Llandegfedd


Lle hyfryd i fynd am dro, cymryd rhan mewn chwaraeon dŵr neu i eistedd a mwynhau’r olygfa o falconi’r caffi, neu’r meinciau o gwmpas y lle.

Google Review

Cynlluniwyd ein cyrsiau Cychod Pŵer RYA poblogaidd yn ne Cymru i ddiwallu anghenion hyfforddi gweithredwyr cychod pŵwe hamdden a phroffesiynol fel ei gilydd. Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yma yn Llyn Llandegfedd gallwch ymgeisio am Dystysgrif Hyfedredd Ryngwladol (ICC) sydd ar gael trwy’r RYA.

Mae hyn yn ofyniad mewn llawer o wledydd, hyd yn oed os ydych chi’n ymweld am wyliau.

Cyrsiau Cychod Pŵer


Cychod Pŵer Lefel 2

Dyma gyflwyniad dau ddiwrnod i lansio a thynnu cwch oddi ar trelar ffordd. Fe ddysgwch chi am drin cychod o ddydd i ddydd a defnyddio offer diogelwch. Cewch ddysgu trin y cwch yn fanwl, symudiadau ar gyflymdra uchel, achub rhywun o’r dŵr a rheoliadau mewn gwrthdrawiad. Mae 80% o’r cwrs yn ymarferol ac 20% yn theori. Am ein bod ni’n llyn mewndirol heb unrhyw lanw, addysgir y rhan yma o’r cwrs ar y tir. Ar ôl dilyn y cwrs, byddwch chi’n gymwys i lywio cwch pŵer a byddwch chi’n gallu ymgeisio am Dystysgrif Hyfedredd Rhyngwladol. Rhaid bod dros 12 oed i ddilyn y cwrs. Bydd angen i unrhyw un sydd o dan 16 oed gael ardysiad i’r drwydded gan rywun dros 18 oed. £200 y person. Nid oes angen cymhwyster Cwch Pŵer Lefel 1 i ddilyn Lefel 2.

• BWCIWCH NAWR •

Cwch Diogelwch

Cwrs dau ddiwrnod o hyd i ddysgu sgiliau llywio cychod tywys, cychod diogelwch, cychod hyfforddi a gweithgareddau rasio a hyfforddi. £200 y person.

• BWCIWCH NAWR •

Manylion Bwcio


I drefnu lle ar unrhyw un o’n cyrsiau Cychod Pŵer, holwch yn y Ganolfan Chwaraeon Dŵr neu ffoniwch 01633 373 408.

Uchafbwyntiau Eraill


Hwylfyrddio

Nid oes yna ddim sy’n fwy gwefreiddiol na sgimio dros wyneb y dŵr. Os ydych chi am roi cynnig ar weithgaredd sy’n gweithio pob rhan o’r corff, yna hwylfyrddio yw’r union beth i chi.

• AM FANYLION •

Hwylio

Mae hwylio’n gamp amrywiol dros ben, gyda gweithgareddau at ddant pawb. Dyluniwyd Cynllun Hwylio Cenedlaethol yr RYA i”ch helpu chi i fwynhau pa agwedd bynnag ar y gamp sy’n apelio atoch chi.

• AM FANYLION •

Llogi Offer

Mae gennym amrywiaeth eang o offer o safon uchel i chi ei logi, o rhwyf-fyrddau i ganŵs, a chaiacs i un, dau neu dri pherson.

• AM FANYLION •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU