Canwio a

Chaiacio

yn Llyn Llandegfedd

Gan Dŵr Cymru

Canŵs a Chaiacs


Beth yw’r gwahaniaeth rhwng canŵ a chaiac?

Yn syml, y gwahaniaeth yw’r rhwyf a lleoliad y rhwyfwr. Os dewiswch chi ganŵ, byddwch chi’n penlinio neu’n eistedd ar fainc â rhwyf ag un llafn. Os dewiswch chi gaiac, fel rheol byddwch chi’n eistedd gyda’ch coesau o’ch blaen â rhwyf â dau lafn.

Mater o’r dechneg rhwyfo yw hi hefyd. Beth bynnag yw’ch dewis, y peth pwysig yw mynd allan ar y dŵr a mwynhau!

Rydyn ni’n croesawu dechreuwyr, hen lawiau a phawb yn y canol. Dewch â’ch offer eich hun a thalwch i ddefnyddio’r llyn yn unig, bwciwch le ar gwrs neu llogwch yr holl offer gennym ni.

Llogi Offer


I ddarganfod mwy am logi offer ar gyfer Canŵ a Chaiacau cliciwch y botwm isod.

• LLOGI OFFER •

Cyrsiau a Hyfforddiant Preifat


Mae holl gyrsiau canwio a chaiacio Llyn Llandegfedd yn cael eu cynnal gan hyfforddwyr cymwys Undeb Canwio Prydain (BCU).

Sesiwn Blasu

Sesiwn blasu 2 awr i roi cynnig ar badlo canŵ neu gaiac. Ar ôl sesiwn hyfforddi byr, byddwn ni’n ni’n mynd ar daith o amgylch y llyn mewn canŵ neu gaiac.

• BWCIWCH NAWR •

Gwobr 1 Seren y BCU

Gwobr cychwynnol yw BCU 1 Seren. Nid oes angen profiad blaenorol o ganwio, caiacio na phadlo arnoch a gallwch gymryd y wobr mewn unrhyw fath o chwaraeon padlo. Mae’n cynnig carreg sarn glir i fod yn badlwr i’r rhai sy’n newydd i’r gamp. Ar ddiwedd y cwrs undydd hwn bydd gennych y sgiliau cychwynnol i ddatblygu technegau padlo sylfaenol.

• BWCIWCH NAWR •

Gwobr 2 Seren y BCU 2 (Canŵ a Chaiac)

Gwobr gwella yw 2 Seren y BCU sy’n helpu padlwyr i ddatblygu sgiliau chwaraeon padlo hanfodol ar ddŵr gwastad mewn canŵ neu gaiac. Y pwyslais yw ennill profiad, cael y cwch i symud yn y ffordd a ddymunir, a datblygu dealltwriaeth am sut mae’r rhwyf, y cwch a’r dŵr yn gweithio gyda’i gilydd. Darperir y cwrs dros 2 ddiwrnod. (Dyfernir Gwobr 2 Seren y BCU ar sail gallu ac ni ellir gwarantu y byddwch yn llwyddo.) Hyfforddiant £200 y person neu £360 os oes dau oedolyn yn bwcio gyda’i gilydd. Holwch aelod o’r tîm am ddarpariaeth Gwobrau 2 Seren a Hyfforddiant Diogelwch ac Achub Sylfaenol.

• BWCIWCH NAWR •

Hyfforddiant Preifat

Byddai’n bleser cynnig hyfforddiant preifat mewn unrhyw faes o chwaraeon dŵr sy’n cyd-fynd â’ch anghenion. Rydyn ni’n cynnig sawl cyfuniad arall o weithgareddau ar dir sych ac ar y dŵr. Cysylltwch â ni i drefnu achlysur penodol ac i gael rhagor o fanylion am ein cyrsiau. £60 y person neu £100 os oes dau oedolyn yn bwcio gyda’i gilydd.

• CYSYLLTU Â NI •

Uchafbwyntiau Eraill


Rhwyf-fryddio a Phedalfyrddio

Rydyn ni’n croesawu dechreuwyr, hen lawiau a phawb yn y canol. Dewch â’ch offer eich hun a thalwch i ddefnyddio’r llyn yn unig, bwciwch le ar gwrs neu llogwch yr holl offer gennym ni.

• AM FANYLION •

Anturiaethau ar Dir Sych

Mae gennym ddigonedd o weithgareddau i chi eu mwynhau ar dir sych yn ystod eich ymweliad. Rydyn ni’n cynnig Saethyddiaeth, Saethu Clai â Laser ac ychwanegwyd cwrs golff bach y tu ôl i’r Ganolfan Ymwelwyr yn ddiweddar hefyd.

• AM FANYLION •

Llwybrau Cerdded

Closiwch at fyd natur trwy archwilio un o’n llwybrau cerdded a’n teithiau wedi eu marcio, sy’n ddelfrydol i blant chwarae, dringo ac anturio.

• AM FANYLION •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU