Canwio a

Chaiacio

yn Llyn Llandegfedd

Gan Dŵr Cymru

Canŵs a Chaiacs


Yn Llyn Llandegfedd, rydyn ni’n croesawu dechreuwyr, hen lawiau a phawb yn y canol.

Gallwch ddod â’ch cit eich hun i hunan-lansio, archebu lle ar gwrs, llogi’r holl offer gennym ni neu ymuno yn un o’n sesiynau cymdeithasol.

Mae Llyn Llandegfedd yn bartner cyflwyno British Canoeing ac mae’n cynnig gwobrau Start Paddle a Discover Paddle.


Beth yw’r gwahaniaeth rhwng canŵ a chaiac?

Yn syml, y gwahaniaeth yw’r rhwyf a lleoliad y rhwyfwr. Os dewiswch chi ganŵ, byddwch chi’n penlinio neu’n eistedd ar fainc â rhwyf ag un llafn. Os dewiswch chi gaiac, fel rheol byddwch chi’n eistedd gyda’ch coesau o’ch blaen â rhwyf â dau lafn.

Mater o’r dechneg rhwyfo yw hi hefyd. Beth bynnag yw’ch dewis, y peth pwysig yw mynd allan ar y dŵr a mwynhau!

Dewiswch Eich Antur


Uchafbwyntiau Eraill


Pysgota

Mae’r Llyn yn cael ei stocio ar gyfer pysgotwyr a gellir pysgota o’r lan neu o gwch am frithyll seithliw a brithyll brown.

• AM FANYLION •

Anturiaethau ar Dir Sych

Mae gennym ddigonedd o weithgareddau i chi eu mwynhau ar dir sych yn ystod eich ymweliad. Rydyn ni’n cynnig saethyddiaeth, saethu clai â laser ac taflu bwyeill.

• AM FANYLION •

Llwybrau Cerdded

Closiwch at fyd natur trwy archwilio un o’n llwybrau cerdded a’n teithiau wedi eu marcio, sy’n ddelfrydol i blant chwarae, dringo ac anturio.

• AM FANYLION •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU