Caffi Cyflym

Croeso i Gŵn

Siop Goffi

Gan Dŵr Cymru

Caffi Coffi Cyflym â Chroeso i Gŵn


Agorodd ein Caffi Coffi Cyflym y llynedd ar ôl i chi ddweud wrthym y byddech chi’n hoffi cael rhywle i godi paned a byrbryd cyflym cyn cychwyn am dro.

Ond mae digonedd o le i eistedd i chi fwynhau eich bwyd a’ch diod os dymunwch chi.

Y Caffi Perff-wff


Mae gan rai o’n hoff ymwelwyr bedair coes a chorff blewog ac mae’n bwysig darparu bwyd a diod ar eu cyfer nhw hefyd.

Ble Ydyn Ni

Fe ffeindiwch chi ni ar lawr isaf y Ganolfan Ymwelwyr lle cewch eistedd ac ymlacio neu brynu paned cyflym, fel y mae’r enw’n ei awgrymu!

Bwyd a Diod

Mae’r diodydd poeth yn cynnwys te a choffi ffres. Mae’r byrbrydiau’n cynnwys pasteiod a rholion selsig cynnes, brechdanau ffres, cawl cynnes a hufen iâ a lolis blasus. Gallwch archebu’r rhain oll i’w bwyta i mewn neu i fynd allan.

Croeso i Gŵn

Yma gallwch eistedd wrth fwrdd ac ymlacio mewn lle cynnes gyda’ch ci wrth fwynhau diod a brybryd. Rydyn ni’n darparu powlenni o ddŵr a bisgedi bach – ac rydyn ni hyd yn oed yn gwerthu hufen iâ arbennig i gŵn. Mae croeso i gŵn ar falconi Caffi Glan y Llyn i fyny’r llofft hefyd.

Canllawiau i Gŵn

Ry’n ni’n dwlu ar gŵn yma, ond cofiwch eu cadw ar dennyn er mwyn helpu i amddiffyn anifeiliaid y ffermydd cyfagos a’r adar sy’n nythu ar y ddaear. Codwch faw eich ci am ei fod yn cynnwys afiechydon sy’n gallu gwneud anifeiliaid a phobl yn sâl. Mae’n gallu llygru’r cyflenwad dŵr yfed hefyd.

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU